Kellukese lasteaed avab keelekümblusrühma

Tartu Postimees
Copy
Kellukese lasteaia keelekümblusrühm 2014. aastal.
Kellukese lasteaia keelekümblusrühm 2014. aastal. Foto: Kristjan Teedema / Tartu Postimees

Järgmisel õppeaastal avab Tartu lasteaed Kelluke mitmekeelse rühma, kuhu on oodatud kahe-kolmeaastased eesti-, vene- ja kakskeelsete perede lapsed. Erinevalt seni Eestis rakendatud kahesuunalisest keelekümblusest eesti ja vene keele baasil kasutatakse Kellukese lasteaias ka inglise keelt.

Kahesuunalise keelekümbluse rühm annab lapsele võimaluse omandada teist keelt loomuliku suhtlemise ja mängulise õppimise olukorras, samal ajal arendades oma emakeelt eakohasel tasemel.

Tartu linnavalitsuse haridusosakonna alushariduse peaspetsialist Kaspar Kreegimäe peab mitmekeelse rühma avamist väljakutseks, mis pakub uudset lähenemist keelekümbluse rakendamisel ja suurendab lapsevanemate valikuvõimalust sobiva lasteaiakoha leidmisel.

Kahesuunalise keelekümbluse rühm avatakse Kellukese lasteaias sügisel 2021. Rühmas on kohad 18 lapsele. Taotluse esitamine uude avatavasse mitmekeelsesse rühma toimub Arno keskkonnas. Vanemad, kes on varem esitanud munitsipaallasteaia koha taotluse, saavad seda muuta, märkides üheks eelistuseks lasteaed Kelluke ja õppekeele valikusse eesti keel. Taotluse esmase esitamise kuupäev sealjuures ei muutu. Taotluste muudatused palutakse lapsevanematel teha enne esimese suure komplekteerimise algust ehk enne 15. märtsi. Vanemad, kes esitavad taotluse esimest korda, saavad kohe märkida eelistuseks Kellukese lasteaia ja õppekeele valikusse eesti keele.

Annelinnas asuv lasteaed Kelluke osaleb keelekümblusprogrammis 2007. aastast. Lasteaia tegevust on tunnustatud keelekümblusprogrammi kvaliteediauhindadega Keelekümblusasutus 2013 ja Keelekümblusasutus 2018.

TÜ Narva kolledži mitmekeelse hariduse keskuse juhataja Anna Golubeva sõnul aitab sellises rühmas käimine kaasa varase mitmekeelsuse ja kultuuritundlikkuse kujunemisele, mis aitab tulevikus lapsel olla palju teadlikum nii enda keele ja kultuuri kui ka teiste keelte ja kultuuride suhtes. «Tartu Kellukese lasteaial on pikaajaline kogemus kvaliteetse keelekümbluse rakendamisel ja kindel visioon sellest, kuidas pakkuda igale lapsele võimalus õppida keeli loomulikult ja huvitavalt.»

Integratsiooni sihtasutuse juhataja Irene Käosaare sõnul säilitavad kahesuunalise keelekümbluse rühmas lapsed oma identiteedi ning õpivad samal ajal suhtlema ja mõistma teisest rahvusest lapsi. "Selline suhtlus avardab maailmast arusaamist ning on toeks tulevases elus avatud ja paindlike valikute tegemisel," sõnas Käosaar.

Tartu ülikooli haridusuuenduskeskuse peaspetsialisti ja alushariduse riikliku õppekava uuendamise töörühma liikme Maria Jürimäe sõnul näitavad erinevate maade teadusuuringute tulemused, et varases eas omandab laps teise keele hõlpsasti, kui see toimub selles keeles igapäevase suhtlemise abil. "Nii sõnavara, hääldus kui ka grammatika omandatakse mängeldes. Oluline on samas tagada emakeele – mõtlemiskeele – eakohane areng. Mitmekeelsus on globaliseeruvas maailmas norm, miks mitte anda oma lapsele arengueelis. Tartu Kellukese lasteaias on selleks võimalus," ütles Jürimäe.

Kellukese lasteaias tegutseb 2014. aastast Lõuna-Eesti piirkonna eesti keele kui teise keele õpetajate metoodikakeskus, mis pakub tuge ja koolitusvõimalusi laste keelelise arengu toetamisel. Metoodikakeskus oli 2019. aastal haridus- ja teadusministeeriumi korraldatud tunnustusüritusel haridusteo nominent. 2019. aastast töötab lasteaias haridustehnoloogi juhendamisel interaktiivne keele stuudio, mis loodi koostöös lastevanemate ja lastega, et õppida keeli nüüdisaegsete tehnoloogiliste vahendite ning uudsete seadmete abil.

Lisainfo: alushariduse peaspetsialist Kaspar Kreegimäe, tel 5919 0958; lasteaia Kelluke direktor Julia Eskor, tel 552 3326, 746 1071 Julia.Eskor@raad.tartu.ee

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles