Silver Kuusik: inglise keeles õppivaist välistudengeist, aga sisuliselt (2)

, EKRE Tartu ringkonna juhatuse liige
Copy
Silver Kuusik
Silver Kuusik Foto: Erakogu

Saime hiljuti lugeda Katrin Kiisleri seisukohta kõrghariduse mõningatest muredest (TPM, 5.1). Pole mõtet arutleda väidete üle, nagu oleks EKRE puhul tegemist võõravaenulikkuse ja põhimõttelise välisüliõpilaste «tasalülitamisega».

Me lähtume Eesti oludest ega impordi ideid, ammukski konflikte, samuti pole me kellegi vastu, küll Eesti paremaks muutmise poolt ega käsitle kõrgkoole ja välistudengeid lahus ühiskonna kui terviku vajadustest.

Kutsuksin üles sisulisele diskussioonile. Arvamust esitama julgustab mind pikaaegne üliõpilasesinduse juhtimise kogemus. Põllumajandusülikool (praegune Eesti maaülikool) andis mulle võimaluse panustada ülikooli õppekavade akrediteerimisprotsessi. Olen osalenud ka Eesti üliõpilaskondade liidu töös, ülikooli ning instituudi nõukogus.

Tagasi üles