Tartu kavandab Põhja puiestee ja Muuseumi tee ehitust

Tartu Postimees
Copy
Teetööd.
Teetööd. Foto: Arvo Meeks

Tartu linn alustab Põhja puiestee ja Muuseumi tee rekonstrueerimise ja rajamise projekteerimist.

Põhja puiestee ja Muuseumi tee skeem.
Põhja puiestee ja Muuseumi tee skeem. Foto: Tartu linnavalitsus

«Narva maanteest on kujunenud üks Tartu linnaliikluse peamisi pudelikaelu ja sealse liikluse sujuvus on suur väljakutse ennekõike tipptundidel. Üks lahendusi on liikluse hajutamine ja Muuseumi tee ühendamine Põhja puiesteega, mis võimaldab osa liiklust Narva maanteelt ning ka Puiestee tänavalt eemale suunata ja vähendada sealset suurt liikluskoormust,» selgitas Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

«Rajatava tänava äärde kavandatud kergliiklustee saab tulevikus oluliseks osaks linna jalg- ning jalgrattateede võrgustikust,» märkis Tamm. Kuna ehitatav tänav paikneb osaliselt Tartu valla aladel ning on tähtis sealsete juurdepääsude seisukohalt, siis toimub nii tänava projekteerimine kui ka väljaehitamine Tartu linna ja Tartu valla koostöös.

Selle aasta septembriks peab valmima Põhja puiestee ja Muuseumi tee (Raadiraja tänava ja Põhja puiestee vaheline lõik) rekonstrueerimise ja ehitamise põhiprojekt, mis sisaldab tee-ehituslikku osa, tänavavalgustuse, vee-, reovee- ja sademeveetorustike projekte, geodeetilist ja geoloogilist uuringut ning keskkonnamõju eelhinnangut.

Projektiga pakutakse välja lahendus Põhja puiestee ja Muuseumi tee järguti väljaehitamiseks. Esimeses järgus rekonstrueeritakse Põhja puiestee Jaama ja Lehe tänava vaheline lõik, teises rajatakse Põhja puiestee Lehe tänavast kuni linna piirini, kolmandas ehitatakse välja Muuseumi tee linna piirist kuni Raadiraja tänavani ja neljandas järgus rajatakse Muuseumi tee äärne kergliiklustee Raadiraja ja Roosi tänava vahelisel lõigul.

Kergliiklusteede projekteerimisel piirkonda arvestatakse nende ühendamisvõimalusi olemasolevate ning perspektiivsete jalg- ja jalgrattateedega ning tagatakse kergliiklejatele ohutud ristmike ületamise võimalused.

Põhja puiestee ja Muuseumi tee rekonstrueerimise projekteerimise riigihankel tunnistas linnavalitsus edukaks OÜ Tuulekaru pakkumuse kogumaksumusega 74 632 eurot.

Projekt valmib selle aasta septembriks ning ehitustöid on kavas alustada 2022. aastal.

Tagasi üles