Tartu Teaduspargil tuleb tagasi maksta 4000 eurot toetusraha

Tartu Teaduspark

FOTO: Sille Annuk.

Tartu Teaduspargi välisprojekti kontrollinud siseministeerium otsustas Eesti-Läti programmist 2007–2013 rahastatud projekti «Protolab Networks» kulutustest rikkumiste tõttu tagasi nõuda 4070,29 eurot. Muu hulgas kulus osa eurorahast alkoholile.

Siseministeeriumi pressinõuniku Annely Martini sõnul tõi analüüs välja Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) reeglite võimalikud rikkumised, mille puhul tuleb väärkasutatud toetusraha taotlejalt tagasi nõuda.

Rikkumised, millele audit tähelepanu juhtis, olid seotud riigihangete reeglite rikkumise ja mitteabikõlblike kulude, sealhulgas «kulud alkoholile» kajastamisega. Auditist selgub, et alkoholi pakuti rahvusvahelisel üritusel ning toetusrahast kulus sellele ca 125 eurot.

Muu hulgas märkis audiitor aruandes, et projekti raames on ostetud tööriided, mida ei ole kajastatud taotluses. Samuti ei ole hankija jälginud audiitori hinnangul riigihangete seadust, ehk tunnistanud edukaks pakkuja, kes ei vastanud riigihanke reeglitele.

Pressinõunik täpsustas, et kuna programmi reeglites ei ole välja toodud konkreetset abikõlblike kulude loetelu, siis on audit andnud hindamisel oma tõlgenduse. Eile otsustas ministeerium siiski osa toetusrahasid tagasi nõuda. Summa tuleb kanda rahandusministeeriumi toetuste kontole.

Tartu Teaduspargi juht Toomas Noorem ütles, et ministeerium on varem põhjalikumalt kontrollinud nelja teaduspargi projekti ning leidnud pärast lisadokumentide esitamist, et rahasid on kasutatud sihipäraselt. Ka sel korral esitas teaduspark täiendavad dokumendid, kuid ministeerium ei pidanud neid piisavaks.

Noorem leidis, et tagasinõude põhjuseks on peamiselt vähene kogemus hangete läbiviimisel. Ta lubas, et peamiselt projektirahadest ning üürituludest elatuv teaduspark tasub esitatud nõude koheselt.

Muidu peab teaduspargi juht Protolabi projekti väga vajalikuks ja hästi käivitunud ettevõtmiseks, mille kaudu sai teaduspark 300 000 eurot investeeringuid kõige kaasaegsemate tööpinkide ostuks ja meeskonna koolituseks.

«Täna pakub Protolab teenuseid prototüüpide ja väikeseeriate tootmiseks tehnoloogiafirmadele,» lisas Noorem.

Regionaalminister Siim Kiisleri sõnul on regionaaltoetuste puhul paika pandud reeglid, milleks ja kuidas neid rahasid kasutada saab. Kui kontrolli käigus selgub, et reeglite vastu on eksitud, tuleb taotlejal raha tagasi maksta.

Tagasi üles