Algas Raadi sõjaväelennuvälja alale planeeritud Ermi tänavaruumi ideevõistlus

Armas Riives
, reporter
Copy
Raadi endine sõjaväelennuväli.
Raadi endine sõjaväelennuväli. Foto: Margus Ansu

Tartu vald kuulutas välja ideevõistluse, milles otsitakse lahendust Raadi endise sõjaväelennuvälja alale planeeritud Ermi tänavale.

Tartu vald soovib kujundada olemasoleva monotoonse betoontee ümber nüüdisaegseks tänavaruumiks, mis sisaldab nii liikluspindu, haljastust kui ka olengualasid selliselt, et Ermi tänavast kujuneks Raadi piirkonna peatänav nii vormiliselt kui ka kasutatavuselt.

Lahendus peaks arhitektuuriliselt ja ruumiplaneeringult säilitama militaarlennuvälja superstruktuure, kuid teisalt olema maksimaalselt inimmõõtmeline ja linnaehituselt nüüdisaegne, seisab ideevõistluse tingimustes.

Tänava ääres on juba lähitulevikus elamualad korterelamutega, ärihooned, vanadekodu, lasteaed ja kool. Kaugemas tulevikus planeerib Tartu vald piirkonda ehitada veel muuseumide ühishoidla, spordirajatised, kalmistu või kolombaariumi ning äri- ja elumajad.

Lisaks on ideevõistluse tingimus, et kujundatav linnaruum peab jätma võimaluse suurürituste korraldamiseks. Näiteks militaarparaadid, kontserdid, rallid või messid nii Ermi tänaval kui ka koos ERMi B-parkla ja teiste aladega.

Liikluspindade puhul tuleb arvestada, et tegu on tänavaga, mida kasutab tulevikus ühistransport. Lisaks plaanitakse alale paigutada rattaringluse parkla ning autojagamisteenuse ja -laadimise taristu.

Tartu vald viib hanke läbi läbi kahes etapis. Esimeses etapis oodatakse portfooliote esitamist, mille tähtaeg on 15. jaanuar. Portfooliote põhjal valitakse välja kolm võistlejat, kes saavad võimaluse esitada enda visiooni Ermi tänavaruumist. Kolme esitatud ideekavandi vahel teeb valiku kaheksaliikmeline žürii. Hindamisel on eksperdina kaasatud muinsuskaitseamet.

Ermi tänav asub Tartu vallas Tila külas Raadi endise sõjaväelennuvälja territooriumil. Tänav on osa sõjaväelennuvälja taristust ning valdava osa tänavamaast moodustab 20 meetri laiune betoonist ruleerimisrada.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles