Tartu maakohus jättis kolm inimest mõrvanud mehe vanglakaristust kandma

Copy
Distsiplinaarkolleegium mõistis kohtuniku süüdi ametikohustuste mittekohases täitmises.
Distsiplinaarkolleegium mõistis kohtuniku süüdi ametikohustuste mittekohases täitmises. Foto: Kristjan Teedema / Postimees

Tartu maakohus ei vabastanud enne tähtaega vanglast kolm inimest, sealhulgas ühe lapse mõrva eest eluaegset vangistust kandvat Margus Rosenbergi.

Kuigi 59-aastane Rosenberg on karistusest kandnud ära 25 aastat ja seaduse järgi on võimalik teda tingimisi enne tähtaega vabastada, leidis kohus, et tema vabastamine pole põhjendatud.

Kohtu hinnangul ei ole kaalukaid argumente, mis võimaldaksid Rosenbergi eluaegse vangistuse kandmiselt vabastada. Ka vangla ja prokurör ei toetanud Rosenbergi vabastamist.

Kohus möönis, et Rosenbergi puhul saab soodsateks asjaoludeks pidada kehtivate distsiplinaarkaristuste puudumist ning vangla tööhõives osalemist. Samas on ta korduvalt keeldunud osalemast talle määratud sotsiaalprogrammides, lisaks keeldunud ka vestlustest vanglaametnikega.

«Sellest tõrksast suhtumisest järeldub, et Rosenberg ei ole motiveeritud ennast arendama, mis omakorda suurendab riske tema isikuomadustest ja hoiakutest tulenevaks õigusvastaseks käitumiseks,» leidis kohus.

Rosenberg osales vabastamise kohtulikus arutamises 8. detsembril kaugkuulamise vahendusel ning märkis istungi alguses, et ta ei soovi ennetähtaegselt vabaneda. Küsitlemise käigus muutis Rosenberg meelt ning kinnitas, et siiski sooviks vabaneda. Ta selgitas muu hulgas, et vangla iseloomustuse kohta on tal eriarvamusi. Ta märkis, et vabaduses tal elukohta ei oleks ning ta sooviks üldse Eestist lahkuda.  

Maakohtu määruse saab vaidlustada Tartu ringkonnakohtus.

1997. aasta septembris mõistis kohus Margus Rosenbergile roimade eest surmanuhtluse, mis hiljem asendati eluaegse vangistusega.

1994. aasta jõululaupäeval pussitas purjus Rosenberg Viljandimaal metsaveerel paiknevas talus surnuks kolm inimest.

Rosenberg tappis oma 28-aastase elukaaslase 12 noahoobiga, samuti tülli sekkunud 86-aastase majaperenaise nelja noalöögiga. Oma elukaaslase kaheksa-aastast tütart oli Rosenberg enne tapmist jõhkralt vägistanud.

Tagasi üles