Kliimakava arutelu: kas Tartu on rohepöörane? (1)

Armas Riives
, reporter
Copy
Tartu.
Tartu. Foto: Tanel Kindsigo

Tartu energia- ja kliimakava «Tartu energia 2030» avalikul väljapanekul esitati ligi 150 ettepanekut 42 isikult ja organisatsioonilt. Kava viimistlemine jätkub 11. novembril kell 17–19 Delta keskuses aruteluga «Kas Tartu on rohepöörane?». Tartu Postimees vahendab seda otseülekandes.

Arutelul antakse ülevaade kliimakava eesmärkidest ja tegevustest ning tutvustatakse avalikul väljapanekul laekunud ettepanekuid. Seejärel peetakse maha diskussioon, kus otsitakse vastuseid küsimustele, kas Tartu vajab üldse rohepööret, kas tartlased tahavad ja suudavad kliimakava ellu viia, mis on nende tegevuste hind ning kas Tartul on piisavalt ambitsioonikad plaanid.

«Järgnevate nädalate jooksul kaalume kõiki ettepanekuid ning lõpuks valmib kava täiendatud versioon,» selgitas abilinnapea Raimond Tamm.

Tartu energia- ja kliimakava eesmärk on saavutada Tartus kliimaneutraalsus aastaks 2050. Vahe-eesmärgiks on vähendada 2030. aastaks CO2 heidet 40 protsendi võrra võrreldes 2010. aastaga.

Kliimakava annab ülevaate energia tootmisest ja tarbimisest Tartu linnas ning selle mõjust keskkonnale ja kliimale, seab eesmärgiks muuta energiakasutus efektiivsemaks, suurendada taastuvenergia tootmist ja tarbimist. Olulisel kohal on ka kliimamuutustega kohanemise vajadus, linna rohevõrgustiku arendamine ja inimeste teadlikkuse tõstmine.

Kava hulka kuulub ka jalgrattaliikluse strateegiline tegevuskava aastateks 2020–2040.

Tartu energia- ja kliimakavaga ning jalgrattastrateegiaga saab tutvuda SIIN.

ARUTELU PÄEVAKAVA

  • Ülevaade kliimakavast – abilinnapea Raimond Tamm.
  • Kokkuvõte kliimakava avalikul väljapanekul tehtud ettepanekutest – Tartu linnavalitsuse kliimaaktivistid Kaspar Alev ja Jaanus Tamm.
  • Diskussioon «Kas Tartu on rohepöörane?». Kaasa räägivad Fortum Eesti juhatuse esimees Margo Külaots, maastikuarhitekt Karin Bachmann, Lõunakeskuse arendusjuht Jaan Lott, Eesti rohelise liikumise huvikaitse ekspert energeetika ja kliima valdkonnas Madis Vasser ja abilinnapea Raimond Tamm. Arutelu juhib ajakirjanik Urmas Vaino.

Arutelu toimub Delta keskuse (Narva mnt 18) auditooriumis 1018.

Kommentaarid (1)
Copy
Tagasi üles