Tartu plaanib jõuliselt CO2-heidet vähendada

Lisete Reineberg
Copy
Tartu
Tartu Foto: Tarmo Haud

Järgmisest esmaspäevast saavad tartlased tutvuda linna uue energia- ja kliimakavaga «Tartu energia 2030». Selle kohta saab ettepanekuid teha linna kodulehel 23. oktoobrini.

Dokument annab ülevaate energia tootmisest ja tarbimisest Tartus ning selle mõjust keskkonnale ja kliimale. Samuti püstitab kliimakava eesmärgi muuta kogu linnas energiakasutus senisest oluliselt efektiivsemaks, suurendada taastuvenergia tootmist ja tarbimist. Olulisele kohale loodetakse tõsta ka kliimamuutustega kohanemise teema ning linna rohevõrgustiku arendamine.

«Energia tarbimine on osaks meie kõigi igapäevaelust ning seetõttu on energia- ja kliimakava edukal elluviimisel oluline roll igal linlasel, ettevõttel ja asutusel,» ütles abilinnapea Raimond Tamm. «Ootame kõiki kaasa mõtlema ja arutlema väljapakutud tegevuste ja lahenduste üle. On oluline, et kavas toodud tegevused saaks laialdaselt läbi arutatud ja kokku lepitud. Peame olema valmis nende elluviimise nimel üheskoos pingutama.»

Kliimakava seab eesmärgi saavutada Tartus kliimaneutraalsus aastaks 2050. Vahe-eesmärgk on vähendada 2030. aastaks CO2 heidet 40 protsendi võrra võrreldes 2010. aastaga.

Kava kirjeldab erinevate valdkondade, nagu näiteks kaugkütte, elektrienergia, transpordi, elamusektori, jäätmemajanduse eesmärke ja tegevusi, mille abil saab mõju keskkonnale ja kliimale vähendada.

Koos kliimakavaga on koostatud ka Tartu jalgrattaliikluse strateegiline tegevuskava aastateks 2020–2040. Ka selle kohta palub linnavalitsus linlastel arvamust avaldada.

Linnavalitsuse partneriks kava elluviimisel on Tartu regiooni energiaagentuur ning dokumendi avalik arutelu on kavas korraldada novembris.

Energia- ja kliimakava saab kommenteerida siin.

Tagasi üles