R, 27.01.2023

Tartu sihib energia- ja kliimakavas kõrgeid eesmärke

Tartu Postimees
Tartu sihib energia- ja kliimakavas kõrgeid eesmärke
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 1
Mullu augustis kutsusid tudengid Raekoja platsil üles inimesi suunama tähelepanu kliima muutustele ning tegema endast oleneva, et olla keskkonnasäästlikuma eluviisga.
Mullu augustis kutsusid tudengid Raekoja platsil üles inimesi suunama tähelepanu kliima muutustele ning tegema endast oleneva, et olla keskkonnasäästlikuma eluviisga. Foto: Kristjan Teedema

Tartu linnavalitsus saatis volikogule arutamiseks ja avalikule väljapanekule suunamiseks Tartu linna energia- ja kliimakava «Tartu energia 2030» eelnõu, mis annab ülevaate energia tootmisest ja tarbimisest Tartu linnas ning selle mõjust keskkonnale ja kliimale.

Programmi eesmärk on muuta energiakasutus linnas efektiivsemaks, suurendada taastuvenergia tootmist ja tarbimist. Olulisel kohal on ka vastupidavus ekstreemseteks ilmastikutingimusteks, linna rohevõrgustiku arendamine ja inimeste teadlikkuse tõstmine.

Kliimakava näeb ette saavutada Tartu linnas kliimaneutraalsus aastaks 2050. Teel kliimaneutraalsuse suunas on püstitatud vahe-eesmärk vähendada 2030. aastaks CO2 heidet 40 protsendi võrra võrreldes 2010. aastaga. Süsinikuemissioon on Tartu linnas viimase kümne aastaga suurenenud 31 protsenti, mis tuleneb peamiselt era- ja ärisektoris tarbitavast elektrienergiast ning kasvavast autokasutusest.

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul on kava elluviimine võimalik üksnes siis, kui avalik sektor, erasektor ning elanikud ühiselt selle nimel pingutavad. «Pakume välja kogukondliku kokkuleppe idee, millega liitujad võtavad endale vabatahtlikult ülesandeks aidata kaasa eesmärkide täitmisele,» rääkis Tamm.

Kava koostamisel kasutatakse Euroopa Liidu poolt toetatud energia- ja kliimakava metoodikat, kohandades seda Eesti ja Tartu oludele. Ühtset metoodikat kasutades tagatakse tulemuste võrreldavus teiste Euroopa linnadega. Energia- ja kliimakava on kehtiva säästva energiamajanduse tegevuskava edasiarendus, mis vaadates kaugemale tulevikku seab kõrgemad eesmärgid ning käsitleb ka kliimamuutuste mõju.

Sel nädalal arutatavad Tartu linna energia- ja kliimakava linnavolikogu komisjonid, 10. septembril on kava arutelu volikogu istungil. Tartlasi oodatakse linna energiakavaga tutvuma ja ettepanekuid tegema 21. septembrist kuni 23. oktoobrini Tartu linna kodulehel. Avaliku arutelu on kavas 11. novembril.

Märksõnad
Tagasi üles