Mihkel Lees: tavaline eriline kooliaasta algus

Mihkel Lees

FOTO: Laila Kaasik

Vaadates epidemioloogilist olukorda Eestis ja teistes riikides, oleks sinisilmne arvata, et kooliaasta Tartus möödub koroonajuhtumiteta, kuid koolid rakendavad abinõusid riskide vähendamiseks.

Usun, et paljudel vanematel, kes sellel aastal lapse kooli saadavad, on hinges väiksem või suurem ärevus. Meeles on kevadise kaugõppe väljakutsed lapse koolipäeva ja enda töökohustuste ühendamisel ning kuigi mõni nädal tagasi tekkinud nakkuspuhang näitab Tartus taandumise märke, pole koroona kuhugi kadunud. Meil aga tuleb õppida uues olukorras toimima – töötama, õppima ja ka lõõgastuma. Elu ei saa ega tohi seisma jääda.

Tartu koolid alustavad uut õppeaastat tavapärases kontaktõppes. Linnavalitsuse ja koolide eesmärk on, et koolides oleks tagatud kvaliteetne õpe, ent luua samas tingimused, et viiruse leviku risk oleks võimalikult väike.

Eelmisel nädalal kohtusid linnavalitsuse esindajad ja koolijuhid uue kooliaasta tegevusplaane arutama mitmel korral. Linnavalitsus saatis koolidele üldjuhised, kus räägiti muu hulgas suuremate ruumides toimuvate kogunemiste ja väliskülaliste vastuvõtmise vältimisest, õppetöö ruumilise ja ajalise hajutatuse läbimõtlemisest ning toitlustus- ja puhastusteenuse turvalise korraldamise põhimõtetest. Lisaks koostati tegevuskava juhuks, kui kooli töötaja või õpilane on andnud positiivse Covid-19 proovi.

Meil tuleb õppida uues olukorras toimima – töötama, õppima ja ka lõõgastuma. Elu ei saa ega tohi seisma jääda.

Praeguseks on kõik Tartu koolid need teemad ka oma kooli spetsiifikast lähtuvalt läbi mõelnud ning enda tegevusplaane linnavalitsusega jaganud. Näiteks aktusi peetakse võimaluse korral õues ning mitte tervele koolile korraga, mõned koolid plaanivad aktuste korraldamiseks kasutada ka videolahendusi. Mitmed koolid avavad lisaks peauksele koolimaja varupääsud ja kõrvaluksed. Õpilasi suunatakse klassiti kasutama erinevaid sissepääse. Suurem osakaal on õues viibimisel, senisest enam suunatakse lapsi vahetunniks õue ning kasutatakse õuesõppe võimalusi. Ka algavad koolitunnid kooliastmeti või klassiti eri aegadel.

Lapsevanematega jagatakse iga kooli plaane käesoleva nädala jooksul e-kooli, Stuudiumi ja teiste suhtluskeskkondade kaudu. Loomulikult sõltub viiruse leviku tõkestamine lisaks koolidele paljuski laste ja lapsevanemate targast käitumisest.

Üheselt on selge, et valvsust ei tohi sellel aastal kaotada keegi - linnavalitsus, koolid ega lapsevanemad.

Esiteks – ka kergemate haigustunnustega laps jääb koju ja koolimajja ei tule. Haigustunnuste ilmnemise korral tuleb pidada nõu perearstiga ning teha vajadusel Covid-19 test. Laps ei tohi kooli tulla testi tulemuste ootamise ajal, vaid alles pärast negatiivse testitulemuse teadasaamist. Juhul, kui test osutub positiivseks, tuleb teha koostööd terviseameti ja kooliga viiruse leviku tõkestamiseks ning õppetöö jätkumiseks kodustes tingimustes (kui haiguse kulg seda võimaldab).

Teiseks soovitame, kui võimalik, läbida koolitee jalgsi, jalgrattaga või mõne muu kergliiklusvahendiga. Tartu on selleks paraja suurusega linn. Nii on hommikustes bussides vähem inimesi ning viiruse leviku tõenäosus väiksem. Nagu ikka, on algklassides käivate laste vanematel esimestel koolipäevadel tark mõned korrad koos lapsega koolitee läbi käia ning kujundada üheskoos teekond, mida laps oskab turvaliselt läbida.

Kolmandaks – viiruse levikut aitab ohjeldada hügieeninormidest kinnipidamine. Korrapärane kätepesu ja desinfitseerimine on sellel sügisel suurema au sees kui kunagi varem. Lisaks palume lapsevanematel kaaluda välismaale reisimise vajalikkust. Mida rohkem nauditakse puhkust kodukandis, seda väiksem on tõenäosus kuri viirus kuskilt kaasa tuua.

On selge, et valvsust ei tohi sellel aastal kaotada keegi – linnavalitsus, koolid ega lapsevanemad. Vaadates epidemioloogilist olukorda Eestis ja teistes riikides, oleks sinisilmne arvata, et kooliaasta möödub koroonajuhtumiteta. Väga suure tõenäosusega paraku neid tuleb.

Peame olema valmis olukorra muutumiseks, vajadusel ajutiseks hübriid- või kaugõppeks. Kui aga säilitame rahulikku ja tarka meelt, saame üheskoos hakkama sellelgi õppeaastal.

Tagasi üles
Back