Tartu liitus rohelisema linnakeskkonna loomiseks projektiga Health and Greenspace

Pildil Tartu linna vaated Tartu Kaubamaja katuselt.

FOTO: Kristjan Teedema

Tartu uue üldplaneeringu üks eesmärkidest on töötada välja põhimõtted linna rohelise taristu rajamiseks järgmisteks aastakümneteks. Selle saavutamiseks osaleb Tartu projektis Health and Greenspace, milles loodav tegevuskava on sisendiks linna üldplaneeringule.

Kliimamuutuste mõju leevendamiseks on mitmeid võimalusi ja linnades on selleks hästi kavandatud roheline taristu. See pakub laia valikut ökosüsteemiteenuseid, aitab kaasa linnaelanike heale tervislikule seisundile ja võimaldab kliimamuutustega kohaneda.

Tartu soovib rohelise keskkonna loomisel olla suunanäitaja, mistõttu liituti projektiga Health and Greenspace, mis viiakse ellu jätkusuutlikele linnadele suunatud programmi Urbact III kaasabil ja Euroopa Liidu regionaalse arengufondi rahalisel toel.

«Kliimamuutused avaldavad pikemaajalises vaates linnakeskkonnale olulist mõju, kuid nutikas linnaruumi arendamine võimaldab meil nende muutustega paremini kohaneda. Tartu peamiseks tugevuseks on ennekõike justnimelt siinne hea elukeskkond ning rohelise taristu arendamine võimaldab seda suurt väärtust hoida,» selgitas abilinnapea Raimond Tamm.

Projektis Health and Greenspace on linna peamiseks tegevuseks koos ekspertidega tegevuskava loomine linna rohelise taristu arendamiseks pikemas perspektiivis. Eelkõige keskendutakse tervisliku ja elamisväärse linnakeskkonna loomisele – jahutuslahendustele, müra- ja õhus leiduvate saasteainete vähendamisele. Selle tulemusel luuakse keskkond, mis aitab kohaneda kliimamuutuste mõjuga ning edendab kodanike kehalist aktiivsust ja seeläbi tervislikke eluviise.

Projekt algas veebruaris 2020 ja kestab maikuuni 2022.

Tagasi üles
Back