R, 8.12.2023

Üldplaneeringu eelnõu avalik väljapanek kestab nädala lõpuni

Tartu Postimees
Copy
Tartu linna uue üldplaneeringuga saab tutvuda 16. augustini.
Tartu linna uue üldplaneeringuga saab tutvuda 16. augustini. Foto: Tarmo Haud

Tartu linna uue üldplaneeringu eelnõu on avalikul väljapanekul 16. augustini. Sama ajani on oodatu ka tartlaste ettepanekud selle kohta. Üldplaneeringuga saab tutvuda Tartu kodulehel, raekoja infokeskuses ja Ilmatsalu huvikeskuses.

Tartu abilinnapea Reno Laidre sõnul määrab üldplaneering maakasutuse ja ehitamise tingimused kümneteks aastateks ja seetõttu on linlaste ettepanekud, arvamused ja märkused väga oodatud. «Lisaks praegu toimuvale avalikustamisele saab üldplaneeringu asjus kaasa rääkida ka tuleval kevadel, kui avalikule arutelule tuleb üldplaneeringu põhilahendus,» täpsustas Laidre.

Üldplaneeringu kohta saab tagasisidet anda kuni 16. augustini kaardirakenduse kaudu, e-kirjaga (lpmko@raad.tartu.ee) või tavakirjaga (Raekoja plats 3, 51003 Tartu). Kõik materjalid ja vajalikud lingid on leitavad Tartu linna kodulehel. Ilmatsalu huvikeskuses on uksed lahti E–R kell 9–14, eelnevalt helistades (tel 5330 0049) pääseb üldplaneeringuga tutvuma ka kell 14-17.

Üldplaneeringu kaardirakenduse kasutamisel on abiks õppevideo.

Uue üldplaneeringu peamine ülesanne on kujundada Tartu linna territoorium ruumiliseks tervikuks, arvestades ka haldusreformi käigus Tartuga liitunud Tähtvere ala. Üldplaneeringus on välja toodud maa-alade üldised kasutustingimused, piirkondade ehitus- ja haljastustingimused, transpordivõrgustik, miljööväärtusega alade, rohevõrgustiku, väärtusliku põllumajandusmaa kaitse- ja kasutustingimused, kõrgveepiir ja asustuse arengualad. Üldplaneeringu liiklusskeemis keskendutakse linna välisringi ja jalgrattateede võrgustiku eelisarendamisele, kesklinnas kompaktse ja jalakäigusõbraliku linnaruumi loomisele ning maalises piirkonnas asustuse arengualade suunamisele. Suurt tähelepanu on pööratud Emajõe kallaste avalikule kasutusele.

Samal ajal eelnõu koostamisega viidi läbi planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, milles kirjeldatakse ja hinnatakse üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju ning määratakse võimalike negatiivsetele mõjudele leevendusmeetmed. Üldplaneeringu elluviimisega olulisi keskkonnamõjusid ei kaasne.

Üldplaneeringu põhilahendus valmib esialgsete kavade kohaselt  2021. aasta alguses, on avalikul väljapanekul kevadel ning kehtestatakse 2021. aasta sügisel.

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles