Tartu määras tingimused raudtee kontaktvõrgu ehitamiseks

Pildil Tartu jaamahoone. FOTO: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

​Tartu linnavalitsus määras projekteerimistingimused raudteele kontaktvõrgu ja kontaktvõrku toitva alajaama ehitamiseks.

Vabariigi valitsus tegi otsuse viia 2028. aasta lõpuks kogu reisirongliiklus ja enamik kaubarongiliiklusest üle elektritoitele. Selleks on tarvis ehitada olemasolevale rööbasteele kontaktvõrk.

AS Eesti Raudtee taotles projekteerimistingimusi Tartu linna piires olemasolevale raudteele kontaktvõrgu ja kontaktvõrku toitva alajaama ehitamiseks. Tartu linnavalitsus otsustas määrata selle projekteerimistingimused. 

Tingimused näevad muu hulgas ette raudtee elektrifitseerimise projekteerimist koos kõige juurdekuuluvaga. Projektis tuleb näidata rajatavad, ümbertõstetavad ja likvideeritavad ehitised koos vajalike ehitustöödega, teatas linnavalitsus.

Projekt peab arvestama varem koostatud planeeringu- ja projektlahendustega ning olemasolevate ületuskohtadega. Kuna Tartu on võtnud strateegiliseks eesmärgiks kergliikluse eelisarendamise, on seetõttu äärmiselt oluline kõikide olemasolevate ületuskohtade säilitamine tagamaks võimalikult optimaalne liiklejate ühendustegur.

Projekt ei tohi halvendada ühegi liiklejarühma ohutut raudteeületust ning infrastruktuuri omanik peab vastava kinnituse projekti mahtu lisama.

Projekti koostamise käigus soovitab linn kaaluda linna piires täiendavate peatuste rajamise võimalikkust. Lisaks tuleb vajaduse korral võtta arvesse muinsuskaitse eritingimusi, kuna ehitust kavandatakse ehitismälestise kaitsevööndis. 

Tagasi üles
Back