T, 28.03.2023

Täna algas Tartu linna üldplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Tartu Postimees
Täna algas Tartu linna üldplaneeringu eelnõu avalik väljapanek
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Tartu linn.
Tartu linn. Foto: Tarmo Haud

Alates tänasest saab Tartu kodulehel, raekoja infokeskuses ja Ilmatsalu huvikeskuses tutvuda Tartu linna uue üldplaneeringu eelnõuga. Üldplaneeringu eelnõu on avalikul väljapanekul 16. augustini. Sama ajani oodatakse ka tartlaste ettepanekuid.

Uue üldplaneeringu peamine ülesanne on kujundada Tartu linna territoorium ruumiliseks tervikuks, arvestades ka haldusreformi käigus Tartuga liitunud Tähtvere ala. Üldplaneeringus on muu hulgas välja toodud maa-alade üldised kasutustingimused, piirkondade ehitus- ja haljastustingimused, transpordivõrgustik, miljööväärtusega alade, rohevõrgustiku ja väärtusliku põllumajandusmaa kaitse- ja kasutustingimused, kõrgveepiir ja asustuse arengualad.

Üldplaneeringus nähakse ette muudatusi liiklusskeemis, kus keskendutakse linna välisringi ja jalgrattateede võrgustiku eelisarendamisele, kesklinnas kompaktse ja jalakäiguks mugava linnaruumi loomisele ning maalilises piirkonnas asustuse arengualade suunamisele. Suurt tähelepanu on pööratud Emajõe kallaste avalikule kasutusele. Üldplaneeringu elluviimisega olulisi keskkonnamõjusid ei kaasne.

Üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku sõnul määratakse üldplaneeringuga nii linnaruumi pikemaajalised strateegilised suundumused kui ka olulised detailid. «Ühelt poolt vaadatakse üldplaneeringus linna suuremalt. Teisest küljest aga on see üsnagi detailne ruumilise arengu kava – siin kajastuvad sillad, tänavad, hoonestusalad, metsad, põllumaad, haljasalad, ülikoolid, lasteaiad, spordihallid,» lisas Ranniku. «Oluline on tähele panna, et igale konkreetsele krundile üldplaneeringuga kokku lepitud maakasutus- ja ehitustingimused on püsivad. Näiteks ei saa planeeritud lasteaia asemele ehitada parklat või keset elurajooni tehast,» täpsustas Ranniku.

Üldplaneeringu eelnõuga saab tutvuda Tartu kodulehel, raekoja infokeskuses ja Ilmatsalu huvikeskuses.

Märksõnad
Tagasi üles