Tartu linna toetuste põhjendused jätavad soovida

Eurod.

FOTO: SCANPIX

Tartu linna makstavad toetused koostööpartneritele ei ole alati piisavalt põhjendatud, probleem vajab linnavalitsuse hinnangul kiiresti lahendamist.

Tartu maksab oma eelarvest toetusi mitmele koostööpartnerile, nagu ülikoolid, teater, kontserdimaja ja mittetulundusühingud. Nüüd aga on linnavalitsuse juristid avanud diskussiooni, sest asju ei ole aetud lõpuni korrektselt, ütles Tartu abilinnapea Jüri Kõre.

«Eraldatavate toetuste sihitused ei ole piisavalt hästi ära seletatud,» selgitas Kõre. «See teema on piiri peal. Iga toetus peaks kandma mingisugust avalikku huvi. See raha, mis kohalikust eelarvest välja makstakse, peaks andma tajutava tulemuse kohalikule kogukonnale.»

Kõre ütles, et tagantjärele esitatavates aruannetes saab selline raha külge sildi, milleks kulutati, ja kindlasti on näiteks ülikoolile antud toetus kulutatud avalikes huvides. «Kuid see pole kõikidel juhtudel piisavalt formuleeritud,» lisas ta.

Mõnel juhul on linn seetõttu raha andnud nagu sõber sõbrale ja justkui huvi tundmata, milleks täpselt. Seejuures pole tegu laenuga, vaid tagastamatu rahaeraldisega, mis peaks andma avalikku kasu.

Abilinnapea Raimond Tamm tõi näiteks naabrusvalveorganisatsioonid: «Me teame, mis on nende mittetulundusühingute tegutsemise eesmärk, ja linn tahab tegevust toetada, kuid sisulist tegevust linn väga ei kontrolli. On naabrusvalve, aga mida täpsemalt selle raha eest tehakse, ei tea.»

Kõre ütles, et sellise probleemi tõstatamine ei too tõrkeid toetuste väljamaksmisel, küll aga on linn seadnud eesmärgiks sõnastada raha kasutamise siht paremini: «Näiteks Vanemuise ja kontserdimaja toetamise on otsustanud volikogu ja sellega on okei, aga teema puudutab just linnavalitsuse tehtud lepinguid.»

Juristid on samasuguse probleemi tõstatanud ka linnavalitsuse reservfondist eraldatava raha puhul, mis peaks olema ette nähtud avalike ülesannete täitmiseks, mitte näiteks kontserdireisi toetamiseks.

Reservfondi väljamaksetega seotud probleemistik on aastaid lahenduseta.

«Asju tuleks nimetada õigete nimedega. Reservfond on ettenägematuteks kulutusteks, kultuuriürituste toetamiseks peaks olema muu eelarverida,» ütles Raimond Tamm.

Valik Tartu makstavaid toetusi eurodes

• SA Tartu Sport     253 601

• SA Tähtvere Puhkepark     118 041

• SA Tartu Kultuurkapital     100 000

• SA Tartu Loomemajanduskeskus 65 892

• SA Tartu Rahvaülikool    26 842

• SA Tartu Jaani Kirik    16 617

• Sõudmise ja aerutamise klubi Tartu    7669

• Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia         7222

• SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital 5752

Tagasi üles