Tartu ülikooli residentuuri pürgib enam kui 200 inimest

Tartu ülikooli residentuuri pürgib üle 200 inimese. FOTO: J.P. Hion

Tartu ülikooli residentuurierialadele kandideeris 206 inimest, kes esitasid kokku 255 avaldust. Tänavu võetakse 46 erialale vastu 165 arst-residenti. Kõige tihedam konkurss on pediaatria ja dermatoveneroloogia residentuuris, kus ühele kohale kandideerib kuus inimest.

Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna residentuuriprodekaan Urmas Lepner avaldas heameelt, et palju on neid noori kolleege, kes soovivad jätkata pärast arsti- või hambaarstiteaduse põhiõppe lõpetamist õpinguid valitud erialal residentuuris. Tänavuste lõpetajate seas kandideerib residentuuri arstiteaduse õppekava lõpetajatest 93 ja hambaarstiteaduse õppekava läbinutest kuus inimest.

«Kandidaatidel on sarnaselt kõrge keskmine hinne ja motivatsioon saada eriarstiks. Kuna konkurss on tihe ja kandidaadid võrdsed, määrab koha residentuuris sisseastumiseksami tulemus,» ütles Lepner. Residentuuri sisseastumiseksamid toimuvad 26. juunist 3. juulini.

Residentuuriprodekaan tõstis esile anestesioloogia ja intensiivravi residentuuri, kus kaheksale kohale esitati 17 avaldust – kõikidel puhkudel oli see residentuuriprogramm kandidaadi esimene valik. Üks prioriteetne eriala on psühhiaatria, kus riiklikul tasandil on eriarstide järele väga suur vajadus. Psühhiaatria residentuuri 11 kohale on esitatud 17 avaldust, neist 16 esimese eelistusena. Psühhiaatria koos laste- ja noorukitepsühhiaatria kõrvalerialaga neljale kohale esitati viis avaldust. Suur oli huvi ka näiteks üldkirurgia erialale, kus viiele kohale kandideeris 16 inimest, neist 14 esimese eelistusena.

Populaarsed erialad olid ka restauratiivse hambaravi endodontia suund, mille neljale kohale on esitatud kümme avaldust, ning ortodontia, kus kahele kohale kandideerib esimese valikuna üheksa inimest. Sünnitusabi ja günekoloogia residentuuri seitsmele kohale on esitatud 11 avaldust, millest kõik esimese eelistusena.

Radioloogia eriala üheksale kohale esitati 13 avaldust, kümnel juhul on tegemist esimese eelistusega. Ortopeedia neljale kohale on esitatud kaheksa avaldust, neist kuus esimese eelistusena. Suur konkurss, neli inimest ühele kohale, on endokrinoloogia residentuuris, kus kõigi kandidaatide jaoks on see residentuuriprogramm esimene eelistus.

«Kandideerijate esimene eelistus viitab kindlale soovile nende programmide alusel õppima asuda,» lisas Lepner.

Tagasi üles
Back