Galerii Tartu tervishoiu kõrgkooli kahel terrassiaktusel said diplomi 79 lõpetanut

Copy

Tänavuse suve Tartu tervishoiu kõrgkooli lõpetajad on saanud erilise kogemuse üsna ebatavalisel ajal, sest just tervishoiu valdkonda puudutas pandeemiaga seotud eriolukord kõige lähemalt.

«Värskete lõpetajate teekond diplomini on olnud kindlasti pingelisem ja väljakutseterohkem,» nentis ka Tartu tervishoiu kõrgkooli rektor Ulla Preeden. «Usun, et positiivses mõttes on see toetanud nende valmisolekut keerulistes olukordades toime tulla ja oskust muutustega kaasa minnes loovalt lahendusi leida. Teisalt näitas see aeg kätte ka kitsaskohad ja puuduse spetsialistidest tervishoiu valdkonnas.»

Täna, 19. juunil kell 12 kõrgkooli õppehoone terrassil alanud aktusel said lõpudiplomi füsioterapeudid ja tervisekaitse spetsialistid.

Kell 14 alanud aktusel aga õe, ämmaemanda, hooldustöötaja ja lapsehoidja õppekava ning terviseteaduse magistriõppe lõpetajad. Neid käis õnnitlemas Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid.

Kõne peab president Kersti Kaljulaid.
Kõne peab president Kersti Kaljulaid. Foto: Elen Kontkar

Lukusilma aktus

President Kaljulaid tervitas esimesena lõpetanute kalleid lähedasi, kes tänavusel aktusel viibida ei saanud ning võisid vaid läbi lukuaugu ehk üle veebisilla oma pereliiget jälgida sel hetkel, kui temale diplom ulatati.

Siis rääkis president emantsipatsioonist ühiskonnas ja emantsipatsioonist meditsiinis. Sellest, et tänasel päeval ei tähenda õde vaid soospetsiifilist ametit. Õdede ja ämmaemandate roll on meditsiinis palju enam iseseisvunud võrreldes varasema ajaga. Õde ei ole ammu enam märkamatu vari arsti selja taga, vaid neil on vastutus ööpäev ringi.

Ka rääkis president ametieetikast ja elu paradoksidest, millega just tervishoiutöötajad kokku puutuvad, kuna nad on kohustatud aitama igaüht, nii üliohtlikku nakkushaiget, haavatud kurjategijat kui ka narkomaanist HI-viiruse põdejat.

President osutas kriisiaja haigete stigmatiseerimisele, ka nende stigmatiseerimisele, kes haigete eest hoolitsesid. On küllalt inimesi, kes oleksid tahtnud, et neil kõigil pidalitõbise kelluke kaelas tilisenuks. President tõi välja inimese põhiõiguste teema nig rõhutas, et haigel on täpselt samad õigused kui tervel inimesel ning ka väga vanal inimesel on õigus teha valik oma ravi kohta.

«Riigikogus on sel nädalal peetud debatti teemal, kas alaealine peaks saama psühhiaatrilist abi sõltumata vanemate tahtest. Kas noore soovi saada abi peab raamistama tema võimaliku soolise sättumuse või identiteedisegaduse kaudu,» kõneles president. «Ilmselgelt on teie igapäevatöös ka edaspidi paljud moraalikategooriatega seotud arutelud selle töö pärisosa ja selleks peab valmis olema. Paljud ühiskonna ülivalusad teemad jõuavad teieni kogu oma tooruses. Te peate olema väga tugevad, et tõepoolest igal hetkel meeles pidada – universaalsed õigused tõepoolest on universaalsed, võõrandamatud, tõve poolt hävitamatud.»

Tänastele lõpetanutele soovis president Kersti Kaljulaid elutervet tahtmist maailma parandada.

Tööpõld lai, aga töötegijaid vähe

Lisaks presidendile said aktusel viibijad videotervituse sotsiaalministrilt Tanel Kiigelt, Tartu linnapealt Urmas Klaasilt ning Eesti õdede liidu presidendilt Anneli Kannuselt.

«Tänased lõpetajad on küll kui piisk meres, kuid me vajame iga tilka: tööpõld on lai ja töötegijaid vähe,» ütles Eesti õdede liidu president Anneli Kannus. Ta selgitas, et elanikkond vananeb ja seetõttu on riigis kõiki tervishoiuspetsialiste, aga just õdesid väga vaja, et säilitada inimeste tervist ja ennetada haigusi.

Tänaste lõpetajate hulgas oli nii neid, kes õpingute kõrvalt jõudsid tegeleda maailmatasemel spordiga kui ka neid, kes eriolukorra ajal andsid vabatahtlikuna väärtusliku panuse tervishoidu. Kokku on lõpetajaid 79.

Terrassiaktusele pääsemiseks mõõdeti osalejate kehatemperatuuri ning kõigil tuli allkirjastada ka tervisedeklaratsioon. Ohutusnõudeid silmas pidades olid aktusele oodatud ainult lõpetajad. Nende lähedased ja sõbrad ning teised huvilised said jälgida aktust veebis otseülekandena.

Need õppurid aga, kes pidid eriolukorras katkestatud praktikate tõttu kõrgkooli lõpetamise edasi lükkama, saavad lõputunnistused augustikuisel lõpuaktusel.

Tagasi üles