Rahvakohtnikud ei taandanud kohtunikku Kajar Lemberi kohtuprotsessilt

Kohtuprotsess Kajar Lemberi ja veel 17 isiku üle, keda süüdistatakse PRIA petmises. Pildil kohtunik Raina Pärn (vasakul).

FOTO: Margus Ansu

Rahvakohtunikud ei rahuldanud esmaspäeval Tartu maakohtus Tartu endise abilinnapea ja ettevõtja Kajar Lemberi ning veel 17 süüdistatava kohtuprotsessil kolme süüdistatava kaitsja taotlust taandada protsessilt asja menetlev kohtunik Raina Pärn. 

Rahvakohtunikud tutvusid taandamistaotlusega, kuulasid ära kaitsjate, prokuröri ja süüdistatavate seisukohad ning kohtuniku selgitused ja asusid seejärel seisukohale, et kohtuniku suhtes esitatud taandamistaotlus ei ole põhjendatud.

Määruses märkisid rahvakohtunikud, et kohtunik on kriminaalasjaga seotud otsustustel tuginenud seadustele ning oma otsuseid asjakohaselt põhjendanud. Kaitsja Mihkel Gaveri esitatud etteheited on rahvakohtunike hinnangul põhjendamatud ning asjaolu, et kohtunik ei ole kaitsja seisukohtadega nõustunud, ei saa olla taandamise alus ega sea kahtluse alla ka tema erapooletust.

Esmaspäeval esitasid neli kaitsjat lisataotlused, mis puudutasid nende kaitsealuste kriminaalasja lõpetamist aegumise tõttu.

Kohus andis prokuratuurile aega taotluste kohta seisukoht võtta ning järgmine istung 19. juunil algabki prokuröri seisukohaga taotluste osas.

Kohtu all on majandusalastes, ametialastes ja varavastastes kuritegudes süüdistatavana kümme inimest ja kaheksa äriühingut.

2014. aastal alustatud kriminaaluurimisest sai Lember teada 2016. aasta mais, mil ta Tartu raekojas korruptsioonikuritegudes kahtlustatuna kinni peeti ja pärast läbiotsimist arestimajja toimetati. Lember sai vabaks järgmisel päeval pärast esialgseid menetlustoiminguid.

Lemberile esitatud süüdistus käsitleb üheksa eurot maksnud juukselõikust ning Tartu linnavalitsuse Roosi tänava äärsete kinnistute korrastamishanget puudutavat otsust, mille üle hääletamisest oleks pidanud toonane abilinnapea end taandama, sest tal olid süüdistuse kohaselt ühe sealse krundiga seotud ärihuvid.

Suurem osa süüdistusest puudutab soodustuskelmuse paragrahve. Prokuratuuri arvates on Lemberiga seotud ettevõtted petnud maaelutoetusi jagavalt põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametilt (PRIA) välja 1,8 miljonit eurot toetusi.

Süüdistuses seisab muu hulgas, et süüdistatavad taotlesid aastatel 2006–2015 pettuse teel ettevõtluse arendamise sihtasutuselt ja PRIA-lt toetusi, et soodustada mitme inimese ja äriühingu majandustegevust või saada võimalus toetust eesmärgipäratult kasutada.

Kajar Lember on kuritegusid kategooriliselt eitanud.

Tagasi üles
Back