Tartus uuendati kultuurivaldkonna toetuste süsteemi

Tartu Postimees
Copy
Prima Vista raamatulaat.
Prima Vista raamatulaat. Foto: Sille Annuk

Eelmise nädala istungil kinnitas Tartu linnavolikogu kultuuri valdkonna toetuste korra uuendused, mis muudavad aasta tagasi loodud süsteemi selgemaks ja täpsemaks. 

2019. aasta suvel kehtima hakanud rahastuskord muutis oluliselt kultuuritegevuse toetamise põhimõtteid Tartu linnas. Uue süsteemi rakendamisel sai selgeks, et nii taotlemise kui ka taotluste hindamise protsessi on võimalik veelgi parema tulemuse saamiseks täpsustada. 

Kultuuriosakonna juhataja Marleen Viiduli sõnul on täienduste eesmärk muuta kultuurivaldkonna toetuste taotlemise ning hindamise reeglistik selgemaks ning tulemus kultuurimaastiku tervikpilti vaadates õiglasemaks. «Põhimõttelisi muudatusi tehtud ei ole ning ka toetusliigid on endised: kultuuriprojekti ja -programmi toetus, kolmeaastane tegevustoetus, investeeringu- ja arengutoetus ning mobiilsustoetus,» selgitas Viidul. 

Enim muudatusi tehti kultuuriprojekti ja -programmi toetuses, millele muuhulgas sätestati toetamise ülemmäärad. Kõige suuremat toetust on võimalik saada linna kultuurielu oluliselt rikastavale üksikule rahvusvahelise mõõtmega suurprojektile, kus toetuse maksimummäär on 70 000 eurot. Programmitoetuse puhul eristatakse tulevikus sarnaselt projektitoetusega suurprogramme mahuga 10 001 kuni 50 000 eurot ja väikeprogramme mahuga kuni 10 000 eurot. Samuti anti hindamiskomisjonile õigus vähendada toetust põhjendatud juhul rohkem kui 20 protsenti ning suurendati mõlema toetusliigi puhul taotleja oma- või kaasfinantseeringu nõuet. Viimasel juhul lähtuti varasemast kogemusest taotluste menetlemisel, mis näitas, et senistele taotlejatele ei oleks uued nõuded raskusi valmistanud.   

Võrreldes varasemaga on linnal võimalus eelarveliste vahendite nappuse tõttu mõnd taotlusvooru mitte välja kuulutada. Eelkõige puudutab see aastaringselt taotletavaid väikeprojekte või mobiilsusprojekte, aga ka näiteks investeeringutoetust. Samuti viidi investeeringu- ja arengutoetuse taotlemise tähtaeg 1. septembrilt 1. veebruarile.

2021. aasta kultuuritegevusteks toetuse taotlemise voorud avatakse 1. juulil.

Tagasi üles