Tartu lõpetab parkides muru niitmise, esialgu katselappidel

Sel aastal jätab Tartu linn liigirikkuse tõstmiseks mitmed haljasalad niitmata. Pildil sellest teavitav tahvel kesklinna pargis. FOTO: Margus Ansu

​Uueturu pargis, Poe tänava pargis, Barclay platsil ning jõeäärsete kohvikute ümber jätab linn sel suvel laiguti muru niitmata, täpsemini tehakse seda väga harva. Põhjus pole koroonast tingitud eelarvekriis, vaid elurikkuse suurendamise projekt.

Eestvedajate selgitusel aitab Tartu 2024 kultuuripealinna programmi projekt «Kureeritud elurikkus» muuta muu hulgas muru niitmata jätmisega linna mõnusamaks ajaveetmise kohaks, tuues parkidesse nii rohkem tegevusi kui ka loodust. 

Niitmise vähendamine on selle projekti esimene elurikkust soodustav etapp. On ootus, et kõrges rohus tärkab rohkem taimeliike ning nii tekkiv mitmekesisem keskkond on putukatele, väikestele loomadele ja lindudele parem elupaik. Elurikkust omakorda on vaja selleks, et oleks puhast vett, mulda, õhku ja et looduse hüved oleksid kättesaadavad ka linnas. Kõrge rohuga pargialasid niidetakse suve lõpus kolletamise ajal. 

Projekti eestvedajad Karin Bachmann, Merle Karro-Kalberg ja Anna-Liisa Unt selgitasid, et linnalooduse elurikkus viitab esmapilgul millelegi pisut metsikule ja kontrollimatule ning selleks, et inimesed ja linnaloodus saaksid koos eksisteerida, tuleb mitmekesisust hoolikalt suunata ja korraldada. Selles seisneb kureerimise mõte.

«Kesklinna parkide haljastuspõhimõtted kujunesid välja sõjajärgsete taastamistööde käigus, kui varemete asemele rajati murupind ja istutati puud. Majadevahelisel ruumil on aga suur potentsiaal olla mõnus, mitmekesine ja võimalusterohke keskkond kõigele, kes ja mis linnas elab, olgu need taimed, loomad või inimesed,» rääkis Merle Karro-Kalberg.

Niitmata näidisplatside loomine on osa projekti sissejuhatavatest tegevustest. Sel suvel uuritakse ka küsitluses, millisel viisil tahaksid linlased parke tegevusrohkemaks muuta.

Projektiga osaletakse Tartu 2024 arendusprotsessis ehk kõikide Euroopa kultuuripealinna taotluses esitatud projektide inkubatsioonis. Selle edukalt läbivad projektid jõuavad Euroopa kultuuripealinna ametlikku programmi ning järgmised tegevused viiakse ellu aastatel 2021–2024.

Rohkem infot leiab kodulehelt Tartu2024.ee/elurikkus.

Tagasi üles
Back