Volikogu kehtestas aastaid pingeid tekitanud Ihaste metsaala ja kruntide planeeringu

Tartu Postimees
Copy
Männimetsa ja Hipodroomi tee vahele jääv metsatukk Ihastes.
Männimetsa ja Hipodroomi tee vahele jääv metsatukk Ihastes. Foto: Kristjan Teedema

Volikogu kehtestas täna 28 poolt- ja 12 vastuhäälega 2004. aastal algatatud Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3a kruntide detailplaneeringu.

Ligi 12 hektari suurune hoonestamata ja valdavalt kõrghaljastusega kaetud ala asub Ihastes, sellest 10,7 hektarit on eravalduses. Kinnitatud planeering lubab rajada 28 kuni 300-ruutmeetrise ehitisealuse pindala üksikelamut. Ühtlasi on elamukruntidel määratud väärtuslikumad säilitatava kõrghaljastusega alad ning kogu planeeringuala kõrghaljastusega kaetud osal on moodustatud viis loodusliku maa krunti. Detailplaneering vastab linna üldplaneeringule, mille järgi on ala maakasutuse juhtotstarve 40 protsenti väikeelamumaa ja 60 protsenti roheala.

Arendaja kohustus on rajada tänavad ja mänguväljak ning anda need ja loodusliku maa krundid tasuta üle linnale, kokku loovutab omanik üle poole talle kuuluvast maast.

Planeeringuprotsessi on saatnud suur avalikkuse tähelepanu, üles jäänud vaidlused puudutavad eelkõige proteste metsaala vähenemise vastu. Abilinnapea Reno Laidre rõhutas, et linn kindlustab detailplaneeringuga praegu eraomandis oleva roheala avaliku kasutuse, samuti paraneb alale juurdepääs ning linnaosa saab mänguväljaku.

Volikogu arengu- ja planeerimiskomisjonis avaldati kahetsust, et planeeringu kehtestamise ajaks ei ole õnnestunud saavutada kõiki asjaosalisi rahuldavat tulemust, kuid leiti, et planeeringulahendus on mõistlik kompromiss eraomaniku ja avalike huvide vahel. Märgiti ka, et elamute lisandumine piirkonda teenib eesmärki hoida maksumaksjaid Tartus ja vähendada valglinnastumisest tekkivaid probleeme.

Tagasi üles