Linn plaanib lasteaiad liita

Tartu linn soovib alates järgmise aasta 1. jaanuarist liita omavahel lasteaiad Rõõmupesa ja Midrimaa. Pildil Rõõmupesa lasteaia avamine 2017. aastal.

FOTO: Margus Ansu / Postimees

Tartu linn plaanib lähestikku paiknevad lasteaiad liita ja viia need ühtse juhtimise alla, et muuta nende majandamine ja igapäevatöö tõhusamaks. Linnavolikogule saadeti arutamiseks lasteaedade Karoliine ja Sass ning Midrimaa ja Rõõmupesa liitmise eelnõud.

Haridusosakonna juhataja Riho Raave kinnitas, et asutuste liitmine ei muuda midagi kehvemaks lasteaedades käivate laste jaoks, pigem paraneb seeläbi avaliku teenuse kvaliteet. «Suuremas lasteaias on üldjuhul mitmekesisemad võimalused pakkuda kõikidele lastele rohkem vajalikke  tugiteenuseid ning korraldada õpetajate asendamist,» selgitas Raave. «Küll aga mõjutavad muudatused asutuse juhtimisstruktuuri ning aitavad vähendada sellega seotud kulusid.»

Linn soovib alates 1. jaanuarist 2021. a liita lasteaia Sass lasteaiaga Karoliine ning lasteaia Rõõmupesa lasteaiaga Midrimaa. Liidetava (tegevust lõpetava) asutuse väljaselgitamisel lähtuti lasteasutuse vanusest ja suurusest.

Karoliine lasteaias (Kesk tn 6 ja Tähe tn 4) on seitse rühma ja viis hoiurühma ning lasteaias ja -hoius on kokku ligi 170 last. Lasteaias Sass (Aleksandri tn 10) on kaheksa rühma ja 150 last. Kaks lasteasutust asuvad teineteisest umbes 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel.

Lasteaiad Midrimaa ja Rõõmupesa asuvad päris kõrvuti. Midrimaa lasteaias (Vanemuise 28) on kuus rühma ja üks hoiurühm ning 127 last. Naabruses asuvas Rõõmupesa lasteaias (Akadeemia 2) on üheksa rühma ja 116 last. Tartu linn haldab 28 koolieelset lasteasutust ning Tartu Maarja kooli lasteaiaosa.

Tagasi üles