Tartu ei rahasta ajutiselt uusi juurdeloodavaid eralasteaia- ja hoiukohti

Lastehoid Tartus.

FOTO: Margus Ansu

Tartu linnavalitsus ei rahasta 2020. aastal uusi loodavaid eralasteaia- ja hoiukohti, sest Tartu lasteaedades on kohti piisavalt. 

«Otsus puudutabki ainult sel aastal juurde loodavaid kohti meie eralasteaedades ja erahoidudes,» ütles Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Riho Raave. Ta selgitas, et toetuse maksmist jätkatakse kõigi nende laste eest, kes juba käivad eralasteaias või lastehoius. «Samuti makstakse toetust nende rahvastikuregistri järgi Tartu linnas elavate laste eest, kes hakkavad kasutama olemasolevat kohta mõnes praegu tegutsevas eralasteaias või hoius,» ütles Raave.

Raave sõnul on 2020. aasta linnale majanduslikult väga keeruline, kuid sellegipoolest toetab linn olemasolevaid eralasteaedu ja lapsehoiuteenuse osutajaid senises mahus edasi. Uusi kohti pole aga Raave hinnangul luua vaja, sest Tartu linna lastele on lasteaedades piisavalt kohti.

Aprilli seisuga käib eralasteaias 577 ning lastehoiuteenust saab 581 Tartu linna last. Seni pole haridusosakonnal teada, et mõni lastehoid või eralasteaed sel aastal tegevust laiendada või alustada plaanib.

Selle aasta eelarves on ette nähtud ligi 2,5 miljonit eurot eralasteaiakohtade toetuseks ja veidi üle kahe miljoni euro erahoidude toetamiseks.

Tagasi üles