Eesti suurim farmaatsiatehas laiendas Tartu üliõpilaste laboripraktika võimalusi

Tartu Ülikooli farmaatsiainstituut sai Eesti suurimalt farmaatsiatehaselt uued seadmed laboripraktika täiendamiseks. Vasakult Andres Meos Tartu Ülikoolist ning farmaatsiaettevõtte esindajad Veiko Saluste ja Marco Uuetalu.

FOTO: Erakogu

Tartu ülikooli farmaatsiainstituut sai farmaatsiatehaselt Interchemie Werken De Adelaar Eesti laboriseadmed, mis täiendavad proviisoriõppe kõikide kursuste üliõpilaste laboripraktika võimalusi. Kui seni said tudengid mõnda seadet kasutada vaid teadustöö tegemiseks, siis uued seadmed on mõeldud igapäevaseks õppetööks.

Veterinaarravimite ja -toodete valmistamisele spetsialiseerunud Interchemie Werken De Adelaar Eesti ASi juhatuse liikme Veiko Saluste sõnul vahetab ettevõte just praegu oma tehases mitu seadet uue põlvkonna omade vastu. ««Uuenduste käigus leidsime taas võimaluse oma pikaaegset partnerit olulises mahus toetada. Kui meie anname seadmed, siis Shimadzu toetab instituuti vajaliku tarkvaraga, mis seadmete kasutuseks vaja,» ütles Saluste.

Nii täieneb farmaatsiainstituudi laboripark infrapunaspektrofotomeetri ja vedelikkromatograafiga. Esimesega neist saab tuvastada aineid, st see on justkui tooraine «sõrmejälje» tuvastamise seade, ning teist kasutatakse segude lahutamisel ja nende kontsentratsiooni mõõtmisel. Lisaks toodi instituuti UV-spektrofotomeeter.

Laboritehnika kasutamise oskus on farmaatsiainstituudis väljaõppe saanud erialaspetsialistile väärtus omaette. «Meie soov on, et seadmete kasutamise oskusteave oleks Eestis. Seepärast on oluline, et tudengid saaksid juba õppetöös kasutada seadmeid, millega nad võivad tööelus kokku puutuda. See annab tööturul kindlasti konkurentsieelise, sest siis jääb ära etapp, kus tööandja peab uut töötajat masina kasutamiseks koolitama,» rääkis Saluste.

Tartu ülikooli farmaatsiainstituudi farmatseutilise keemia dotsent Andres Meos tõdes, et mitmed masinad on instituudis juba olemas, aga näiteks infrapunaspektrofotomeeter ei ole senini olnud üliõpilastele igapäevaseks kasutamiseks, vaid ainult teadustöö tegemiseks. «Praktikumis saavad tudengid nüüd peale teiste seadmete teha igapäevast tööd ka infrapunaspektrofotomeetriga, nii et teadmisest kasvab välja praktiline oskus ja kogemus.»

Farmaatsiainstituudi õppetöö on kavandatud nii, et proviisoriõppe lõpetaja oleks võimeline töötama kolmel suunal: apteegis proviisorina, farmaatsiatööstuses või teaduslaboris. «Soovime, et peale apteegitööle suunduvate proviisorite suureneks ka nende lõpetajate hulk, kellel oleks väljavaade töötada farmaatsiatööstuses. Praegu ei ole see Eestis veel nii levinud valik, kuid usun, et laboripraktika võimaluste suurendamine avardab ka üliõpilaste silmaringi farmaatsiatööstuse alal,» ütles Meos.

Ka Veiko Saluste nõustus, et laiendades üliõpilaste igapäevaseid laboripraktika võimalusi, saab farmaatsiatööstusele tulevasi töötajaid juba õppetöö käigus ette valmistada. Interchemie Werken De Adelaar Eesti ASi tehasel on oma professionaalne analüütilise keemia ja arenduslabor ning mikrobioloogialabor. Arenev, kasvav ja uusi tooteid arendav tehas, mis on oma piirkonnas ainulaadne, vajab kõrgelt haritud ning motiveeritud spetsialiste pidevalt. Tehases töötab praegu 150 inimest ja toodangut eksporditakse rohkem kui 130 riiki.

Tagasi üles