Kliinikumi preemia tänavune laureaat on doktor Väino Sinisalu

Väino Sinisalu ütles, et preemia saamise uudis oli ootamatu, aga väga meeldiv. FOTO: TÜ Kliinikum

Tartu ülikooli kliinikumi elutöö preemia pälvib doktor Väino Sinisalu, kes on andnud olulise panuse neurokirurgia arengusse. Tema arstlik kogemus koos teadusliku tegevuse ning noorte kolleegide õpetamisega on kujundanud temast hinnatud arsti ja õpetaja, kes on kogu oma elu sidunud Tartu ja närvikliinikuga.

Lisaks sellele, et dr Sinisalu on olnud oma 50-aastase teeneka tööstaaži jooksul paljude kolleegide õpetaja ja juhendaja, hinnatakse teda kui erudeeritud, eetikapõhimõtteid austavat suurte kogemustega arsti, väga head neurokirurgi ning äärmiselt empaatilist ja meeldivat kolleegi, leidis Tartu ülikooli kliinikumi ravijuht Andres Kotsar.

Tema juhtis ka kliinikumi preemia komisjoni tööd.

Pärast väitekirja kaitsmist 1975. aastal, on doktor Sinisalu uurimisvaldkonnad olnud transitoorse ajuisheemia profülaktika võimalused ja ajuarteri aneurüsmi ruptuuriga haigete kirurgiline ravi. Lisaks ravi-, õppe- ja teadustööle lülitus Väino Sinisalu Eesti Vabariigi taastamisel aktiivselt arstkonna organiseerimisse. Ta oli üks Eesti Arstide Liidu ja Tartu Arstide Liidu taasasutajatest ning juhtis mõlemat organisatsiooni ka presidendina. Ta on seisnud eestikeelse meditsiiniteaduse eest, olles aastatel 2000–2010 ajakirja «Eesti Arst» peatoimetaja ning jätkates tänaseni toimetajana.

Väino Sinisalu ütles, et Kliinikumi preemia talle omistamine on ootamatu ja meeldiv üllatus. «Hea on kogeda, et minu tegemised on pälvinud sellise autoriteetse tunnustuse,» rääkis ta. «Mind on kõiges motiveerinud ja toetanud närvikliinikule omane loominguline ja innovatiivne õhkkond ning kollegiaalne vaimsus. Olen väga tänulik kõigile, kellega olen nende pikkade aastate jooksul koos töötanud.»

Kliinikumi preemia üleandmist tavapärasel viisil kliinikumi kevadkonverentsil tänavu ei toimu. Konverents jäi riigis kehtinud eriolukorra tõttu ära. Kuid sellest hoolimata pidas kliinikumi juhatus oluliseks traditsioonide jätkumist ning annab lisaks kliinikumi preemiale välja mitmeid teisi tunnustusi inimeste panuse väärtustamiseks.

See tähendab nii Neinar Seli stipendiumi määramist, parimate kliinikumis töötavate arst-õppejõudude, aga ka praktikajuhendajate nimetamist, ajakirja Eesti Arst parima teaduspublikatsiooni valimist, patsientidelt enim tänu pälvinud arstide ja ka silmapaistvaima õendusvaldkonna töötaja valimist.

Kliinikumi preemia eesmärk on tunnustada teenekaid Eesti arste, kes on silmapaistva tegevusega andnud olulise panuse Eesti tervishoiu ja ühiskonnaelu arengusse, kes on kaasa aidanud Eesti tervishoiu maine tõstmisele ning Eesti inimeste tervise parandamisele.

Kliinikumi preemia antakse tänavu välja kahekümne teist korda, eelnevail aastatel on preemia laureaadiks valitud prof. emer. Arvo Tikk, prof. emer. Endel Tünder, prof. emer. Vello Salupere, prof. emer. Ain-Elmar Kaasik, dr Vello Ilmoja, prof Toomas Sulling, prof. emer. Lembit Allikmets, prof. emer. Karl Kull, prof. emer. Rein Teesalu, dots. emer. Jüri Samarütel, dr Kaljo Mitt, dr Urmo Kööbi, prof. emer. Tiit Haviko, dr Andres Ellama, prof. emer. Ants Peetsalu, dots. emer. Silvia Russak, dr Peeter Mardna, prof. emer. Tiina Talvik, prof. emer. Heidi-Ingrid Maaroos, dr Tiiu Aro ja dr Urmas Siigur.

Tagasi üles
Back