Kohtuistung 18 süüdistatavaga lükkub edasi

Tartu maakohus.

FOTO: Kristjan Teedema

Tartu maakohus tegi täna määruse, millega lükkas kohtust mittetulenevatel põhjustel edasi 18. maiks planeeritud 18 süüdistatavaga majandusalaste, ametialaste ja varavastaste kuritegudega seotud kriminaalasja arutamise.

Tartu maakohtus on menetluses majandusalaste, ametialaste ja varavastaste kuritegudega seotud kriminaalasi, kus süüdistatavateks on kümme inimest ja kaheksa äriühingut. 18. mai 2020 määrati kriminaalasja arutamise alguseks. 15. mai pärastlõunal esitas süüdistatavate V. Albergi, Ü. Lippuse ja OÜ Õkomuld kaitsja taotluse 18. maiks planeeritud kohtuistungi edasilükkamiseks ning esitas kohtule vastava tõendid, et tal ei ole füüsiliselt ega ka virtuaalseid kanaleid kasutades võimalik kohtuistungil osaleda.

«Kuna kaitsja osalemine 18. maiks planeeritud kohtuistungist on takistatud, tuleb vastavalt kriminaalmenetluse seadustikule istung edasi lükata,» põhjendas määruse tegemise vajalikkust asja menetlev kohtunik Raina Pärn. Kahjuks ei olnud kohtul võimalik kõrvalejäävat kaitsjat ega nende advokaadibüroost samas protsessis osalevat teist kaitsjat täna enam telefoni ega e-kirja teel kätte saada, et arutada asenduskaitsja leidmist. «Kohus tegeleb selle küsimusega uuel nädalal edasi, et kohtuistungid ning kriminaalasja arutamine saaks toimuda plaanipäraselt,» lisas kohtunik Pärn.

Järgmine kohtuistung kriminaalasjas 1-19-2279 on planeeritud 22. maiks. Kohtumäärus ei ole määruskaebe korras vaidlustatav.

Tagasi üles