Tartu ülikool annab abiturientidele ülikooli sisseastumiseks päeva lisaks

Tartu ülikooli peahoone

FOTO: Margus Ansu

Riigieksamiteks valmistuvad abituriendid saavad Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi õppejõududelt ja üliõpilastelt soovitusi eesti keele eksamiks valmistumisel, võivad osaleda matemaatika riigieksamiks ettevalmistaval intensiivkursusel ning meditsiiniteaduste valdkonna bioloogia erialakatse harjutusülesannete e-kursusel.

Kuigi haridus- ja teadusministeerium on andnud sel aastal eriolukorra tõttu võimaluse loobuda riigieksamite tegemisest, soovitavad Tartu ülikool ja Tallinna tehnikaülikool abiturientidel avaramate tulevikuvõimaluste huvides minna siiski nii eesti keele kui ka matemaatika riigieksamile.

Eesti keele riigieksam toimub 29. mail ja kuni selle ajani annavad Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi õppejõud nõu ja soovitusi riigieksamiks valmistujale. Igal tööpäeval avaldatakse blogis üks soovitus koos näidete ja harjutamisjuhisega. Nõuandeid jagades lähtuvad õppejõud eksamitööde hindamisel ja analüüsimisel tehtud tähelepanekutest.

Matemaatika riigieksam on 5. juunil. Eksamiks ettevalmistav intensiivkursus algab 16. mail. Registreerumine on juba alanud ja kestab 19. maini. Tartu ülikooli matemaatikahariduse keskuse programmijuhi Kristel Mikkori sõnul saab kursusel osaleja võimaluse õppida iseseisvalt spetsiaalselt ettevalmistatud veebimaterjalide abil, osaleda konsultatsioonitundides ja küsida nõu ka õppekeskkonna foorumis. 

Neil, kes soovivad asuda sügisel õppima arstiteaduse, hambaarstiteaduse või proviisori õppekava alusel, on võimalik kuni 25. maini registreeruda e-kursusele «Bioloogia erialakatse harjutusülesanded». Tartu ülikooli bioloogiahariduse dotsendi Anne Laius selgitas, et kursusel registreerimispiirangut ei ole ja osalejad saavad harjutusülesandeid teha endale sobivas tempos. Tartu ülikooli bioloogia erialakatse toimub 7. juulil.

Tartu ülikool on otsustanud pikendada sisseastumisavalduste esitamise tähtaega ühe päeva võrra. Riigieksamite tulemused avaldatakse 30. juunil ja Tartu ülikooli sisseastumisavalduste esitamise tähtaeg on 2. juulil  – algselt plaanitust üks päev hiljem. Tartu ülikooli õppeprorektori Aune Valgu sõnul on oluline abiturientidele see lisapäev anda, et neil oleks võimalik teha riigieksamite tulemuste põhjal teadlik erialavalik. Päeva võrra pikendab ülikool tähtaega ka magistriõppe kandidaatidele.

Tagasi üles