Kirjandusmuuseumi direktoriks soovib saada kolm isikut

Eesti kirjandusmuuseum asub Vanemuise tänavas Tartus.

FOTO: Margus Ansu

Riigi teadus- ja arendusasutuse Eesti kirjandusmuuseum teadus- ja haldusnõukogu kuulutas märtsi algul välja avaliku konkursi kirjandusmuuseumi direktori ametikoha täitmiseks alates 1. juulist, tähtajaga viis aastat. Konkursil osalejate dokumendid olid oodatud 24. aprillini.

Kirjandusmuuseumi personalijuhi Krista Ojasaare andmeil saatis oma dokumendid kolm konkursil osaleda soovijat. Nende nimesid ei olnud tal voli teatada.

Kõik kolm astuvad muuseumi teadus- ja haldusnõukogu ette 19. mail. Järgmine etapp on mai lõpus või juuni alguses, mil kandideerijaid ootab haridus- ja teadusministeeriumi teaduspoliitika komisjon, olles tutvunud muuseumi teadus- ja haldusnõukogu hinnangutega. Komisjonis väljavalitud isiku kinnitab direktoriametisse minister.

Konkursiteates oli kirjas, et kandideerijalt eeldatakse doktorikraadi olemasolu (soovitatavalt humanitaarteadustes), teadus- ja arendustöö kogemust, organisatsioonilise ja administratiivse töö võimekust, seadusandluse ja teaduspoliitika ning majandus- ja kultuurielu tundmist, koostöövõimet ja pingetaluvust.

Konkursil osaleda soovijal tuli kirjandusmuuseumile esitada järgmised dokumendid: avaldus, elulookirjeldus, teaduskraadi tõendav dokument või selle notariaalselt kinnitatud ärakiri, ametikohale vastavust tõendavad muud dokumendid või nende ärakirjad, tähtsamate teadustööde või uurimisprojektide nimekiri, tegevusprogramm teadus- ja arendusasutuse direktorina ning kandidaadi soovil muud dokumendid või materjalid.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles