Tartu linn soovitab vanematel hoida lapsed kodus ka mais

Ploomikese lasteaia lapsed õues mängimas.

FOTO: Sille Annuk

Tartu linnavalitsus otsustas tänasel istungil, et kuivõrd eriolukorra tõttu lasteaiateenus tavapäraselt ei toimi, ei nõuta lapsevanematelt linna lasteaedades ja -hoidudes koha kasutamise eest tasu ka mais.

Et eriolukorra tõttu lasteaia ja -hoiuteenus tavapärasel moel sisuliselt ei toimi, on Tartu linnavalitsus varem juba loobunud lapsevanematelt kohatasu nõudmisest 16. märtsist kuni aprilli lõpuni. Eriolukorra ajal ei ole linna lasteaedades kohalolevate laste arv päeviti olnud suurem kui 200, kokku finantseerib linn enam kui 6000 lasteaia- või -hoiukohta.

Kuna koolid jäävad kuni õppeaasta lõpuni kaugõppele ja suuremates gruppides õpilasi koolimajadesse ei kogune, soovitab linnavalitsus võimaluse korral ka lasteaialapsi veel kodus hoida. «Eriolukorra ajal, mil endiselt püsib nakkusoht, soovitame kõiki kogunemisi vältida ja nii kooli- kui ka lasteaialastel kodus püsida,» ütles linnapea Urmas Klaas.

Linn hüvitab saamatajääva kohatasu ka neile eralasteaedadele ja lapsehoiuteenuse osutajatele, kes jätavad mais Tartus elavate laste eest kohatasu küsimata. See toetus on mõeldud eralasteaedadele, kes küsivad vanematelt kohatasu munitsipaallasteaedadega samadel alustel.

Lasteaiatasu vabastusega mais jääb linnaeelarvesse laekumata ligi 370 500 eurot ja kulupoolele lisandub ka eralasteaedadele makstav hüvitus 92 000 eurot.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles