Tartu ülikooli teadlaste loodud rakendus annab soovitusi Eesti elurikkuse hoidmiseks

Tartu Postimees
Copy
Liigirikas (õhukese mullaline ja lubjarikas) looniit.
Liigirikas (õhukese mullaline ja lubjarikas) looniit. Foto: Lars Götzenberger

Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudis välja töötatud rakendus Rohemeeter aitab hinnata Eesti maastike looduslikku mitmekesisust. Valides kaardirakenduses asukoha, annab Rohemeeter soovitused elurikkuse säilitamiseks või piirkonna looduskeskkonna parandamiseks. Rakenduse töötasid koos töörühmadega välja Tartu ülikooli botaanika professor Meelis Pärtel ja botaanika vanemteadur Aveliina Helm.

Elurikkus väheneb kiiresti kogu maailmas, seades ohtu hästi toimivate ökosüsteemide säilimise ja seeläbi ka meie elukeskkonna. «Heas seisus ökosüsteemid ja elurikkad maastikud on olulised, sest need tagavad meile puhta õhu, vee, toidutootmise kestlikkuse, aineringete toimimise, vastupidavuse kliimamuutustele, füüsilise ja vaimse tervise, identiteedi, kodutunde ning palju muud, mida kipume pidama iseenesestmõistetavaks,» selgitas professor Meelis Pärtel.

Pärteli sõnul ohustavad elurikkust enim maastikumuutused. Nii mõjutavad seda näiteks ajalooliste, pikka aega püsinud niidukoosluste hävimine, põllumajandusmaastike muutumine liiga ühetaoliseks, loodusliku koosseisuga vanade metsade vähesus metsamaastikes, soode ja märgalade kuivendamine ning liikide vajaduste eiramine linnade ja uusasumite planeerimisel ja haljastamisel.

Tartu ülikooli teadlaste väljatöötatud Rohemeeter toetab nii maa- kui ka linnapiirkondade maastike planeerimisel Eesti elurikkust ning keskkonna toimimiseks elutähtsate ökosüsteemide säilitamist. Rohemeetri abil saab koduhoovi või avaliku ruumi kujundamisel teha valikuid ja otsuseid, mis hoiavad keskkonda sobilikuna nii inimesele kui ka teistele liikidele meie ümber.

Rakendus võimaldab kasutajal valida Eesti kaardil punkte ja hindab, kui soodsad on 500 meetri raadiuses tingimused elurikkuse jaoks. Selleks kasutatakse algoritmi, mis põhineb enam kui 70 kaardikihi analüüsil. Rohemeeter näitab kätte elurikkust vähem või rohkem toetavad piirkonnad Eesti maismaal ning annab vaadeldud ala kohta soovitusi, kuidas maastiku elurikkust hoida ja suurendada.

«Rohemeeter tugineb Tartu Ülikooli teadlaste aastatepikkusele Eestis ja mujal maailmas tehtud teadustööle, mis on võimaldanud õpetada algoritmid hinnangut ja nõu andma iga Eesti paiga kohta,» kommenteeris professor Pärtel.

Botaanika vanemteadur Aveliina Helm lisas, et Rohemeeter on igaühe looduskaitse tööriist. «Elurikkuse hoidmiseks ei piisa vaid kaitsealadest – teiste liikide käekäik sõltub igaühe valikutest. Rohemeeter aitab ära tunda ja hoida elurikkuse tugialasid ning annab juhtnööre, kuidas maastiku elurikkuse-sõbralikkust suurendada. Nii aitab Rohemeeter igaühel olla teadlik looduskaitsja,» rõhutas Helm.

Rohemeeter on välja töötatud Tartu Ülikooli arengufondi eksperimentaalarenduse toetuse abil.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles