Euroopa Parlamendi liikmed leiavad, et COVID-19 kriis tekkis lokkava metsloomakaubanduse tõttu ning seda tuleb piirata

Pesukaru.

FOTO: Mailiis Ollino

Euroopa Parlamendi (EP) liikmed toetavad ettepanekut kehtestada liiduülene lemmikuna lubatud liikide nimekiri, sest praegune kriis on ärgitanud poliitikuid piirama nii seaduslikku kui illegaalset eksootiliste loomadega kauplemist Euroopa Liidus.

Brüsseli uudistesaidil ilmunud Politico artiklis, mis kirjeldab Covid-19 kriisi «inimtekkelise katastroofina, mille alge paikneb üle maailma lokkavas metsloomakaubanduses», väidab EP liige Agnès Evren, et toetab võitluses loomakaubanduse vastu täielikult positiivset nimekirja kui tõhusat viisi eksootiliste lemmikute müügi reguleerimiseks euroliidus, vahendas Eesti loomakaitse selts (ELS).

«Positiivne ehk lubatud liikide nimekiri sätestab, milliseid loomaliike on sobiv ja ohutu lemmikutena pidada. Nimekirjas olevad liigid on lubatud ja sellest välja jäävad liigid keelatud. Euroopa Liidus on reguleeritud ainult nende liikide pidamist, mis on kaitse all või probleemsete võõrliikide loetelus. Mõned liikmesriigid on võtnud kasutusele lisaks oma nimekirja, kuid ka Eestis kehtib praegu üksnes ohustatud liikide ja võõrliikide nimekiri,» lisas ELSi juhatuse liige Geit Karurahu.

Politico artiklis räägib Agnès Evren, et metsloomadega kauplemine ohustab inimeste tervist ja bioloogilist mitmekesisust. Ta avaldab lootust, et Brüssel on valmis pöörama ELi looduskaitseseaduste struktuuri pea peale mahuka üleeuroopalise rohelise kokkuleppega, see näeb ette piiravamat niinimetatud positiivset nimekirja, mis sätestab liigid, millega kauplemine on lubatud. «Rohelise kokkuleppe bioloogilise mitmekesisuse strateegia peaks tooma kaasa üleeuroopalise seadusraamistiku ning jõustama meie reegleid ja meetmeid,» leidis Evren.

Artiklis võtab sõna ka Slovakkia saadik keskkonnateadlane Michal Wiezikit. Ka tema peab Covid-19 kriisi inimeste rumaluse ja loomade halva kohtlemise tagajärjeks.

Eurogroup for Animals, AAP Animal Advocacy and Protection ja nende liikmed, kelleks Eestis on ELS, on juba aastaid seisnud Euroopa-ülese positiivse nimekirja eest. «Lisaks sellele, et lubatud loetelu on juba loomult probleeme ennetav, lähtub see ka loomade, keskkonna ja inimeste heaolust. Nimekirjas on vaid loomad, kelle lemmikuna pidamisel on realistlik saavutada looma heaolu ning on turvaline inimestele ja keskkonnale. Seesugune nimekiri on edukalt kasutusel Belgias ja Luksemburgis ning on väljatöötamisel juba mitmetes riikides, sealhulgas ka Leedus,» ütles Geit Karurahu.

«Positiivne nimekiri on kõige tõhusam, ülevaatlikum, ennetavam, läbipaistvam, rakendatavam ja majanduslikult praktilisim viis eksootiliste lemmikutega kauplemise reguleerimiseks,» sõnas Ilaria Di Silvestre, Eurogroup for Animalsi eluslooduse programmi juht. «Eksootiliste lemmikutega kauplemine tähendab kannatusi loomadele, kellele me kodud ei ole sobivaks elupaigaks, ning toob kaasa tõsise ohu inimeste ja teiste loomade tervisele. Hea on teada, et meil on parlamendiliikmete toetus, kui kutsume Euroopa liitu viivitamata üle minema liiduülesele positiivsele ehk lubatud lemmikloomaliikide nimekirjale.»

«Covid-19 pandeemia võinuks sama hästi alata Euroopa Liidu sees. Võib imeks pidada, et seda pole varem juhtunud,» leidis Raquel García, AAP Animal Advocacy and Protectioni avaliku poliitika juht. «ELis müüakse, transporditakse ja peetakse koduloomadena tuhandeid metsloomaliike ilma vähimagi sanitaarregulatsioonita.»

Euroopa Komisjonil on nüüd võimalus näidata, et on valusast õppetunnist järeldused teinud, lisades Euroopa rohelise kokkuleppe raames rakendatavasse uude, 2030. aasta bioloogilise mitmekesisuse strateegiasse positiivse nimekirja kehtestamise, teatas ELS.

Tagasi üles