Linnapea Urmas Klaas: aitäh tartlastele mõistva suhtumise eest, kuid peame veel pingutama

Kriisikomisjoni esimees Tartu linnapea Urmas Klaas.

FOTO: Margus Ansu

Tartu linnavalitsus on kuu aega kestnud eriolukorra ajal võtnud kasutusele hulga meetmeid, et aidata nii ettevõtjatel, lepingupartneritel kui ka linnaelanikel hakkama saada eriolukorra keerulistes tingimustes. 

Tartu kriisimeeskonna juhi linnapea Urmas Klaasi sõnul on tartlased eriolukorras hästi toime tulnud, kuid pingutada tuleb edasi, et kriisist kiiremini välja tulla.

«Tänan kõiki tartlasi mõistva suhtumise ja eriolukorra reeglitest kinnipidamise eest. Oleme ühiselt tegutsedes suutnud siiani Tartus ulatuslikku viiruse levimist vältida. Loodan, et ka algavad pühad ja paari nädala pärast algav koolivaheaeg ei too tagasilööke. Nagu Tartus kombeks, hoiame üksteist ja iseennast,» rääkis linnapea Urmas Klaas.

Linnapea sõnul on linnavalitsus võtnud kasutusele hulgaliselt meetmeid, et erinevates eluvaldkondades saaks tegevus pärast eriolukorra lõppu jätkuda võimalikult normaalselt. «Lähitulevik ei saa olema lihtne, kuid oleme nii ettevõtluses, hariduskorralduses, kultuurivaldkonnas kui ka muudel elualadel võtnud vastu rida otsuseid, et aidata rasked ajad üle elada.»

Esimesena alustasid uutes tingimustes haridusasutused, kui koolid läksid distantsõppele. Linnavalitsus on koole distantsõppe korraldamisel igati toetanud. «Haridusosakond on teinud koolidega pidevat koostööd ja meie hinnangul on Tartu koolid distantsõppega väga hästi hakkama saanud. Ka õpilased on tublid ja olen veendunud, et sel kevadel saadud kogemus näitab meie koolidele, kuidas distantsõpet ka edaspidi edukalt tavameetoditega kombineerida,» lisas linnapea. Linnavalitsus on taganud ka selle, et abivajavate perede lapsed saaksid kriisiajal sooja koolilõunat.

Lasteaiad on pidanud oma töö eriolukorras paljuski ümber korraldama. Kõikides Tartu lasteaedades on töö väiksemas mahus jätkunud. Maarjamõisa lasteaias on aga valmisolek ööpäevalasteaiaks elutähtsate teenustega seotud vanemate lastele.

«Arvestades seda, et eriolukorras lasteaiateenus täielikult ei toimi ja eriolukord põhjustab paljudele peredele majanduslikku ebakindlust, otsustasime kuni aprilli lõpuni lasteaia kohatasu mitte võtta,» selgitas Klaas.

Sotsiaalvaldkonnas on linnavalitsus jätkanud abivajajate aitamist. Vanemas eas tartlastele on ka eriolukorra ajal tagatud koduteenus, sooja toidu ja ravimite kojuvedu ning sotsiaaltransport. «Töö on sotsiaalvaldkonnas ümber korraldatud nii, et inimeste esmavajadused saaksid kaetud, kuid füüsilised kontaktid oleksid viidud miinimumini. Oleme saanud ka linlastelt palju tagasisidet abi vajavatest inimestest, tartlased on näidanud üles palju hoolivust.»

Tartu linnapea sõnul on väga suure surve all ka ettevõtjad, eriti teenindussektor. «Pöördusime kohe eriolukorra alguses ettevõtjate poole ja uurisime, millised on ettevõtete praegused peamised kriisiolukorrast tulenevad probleemid ja milles nad enim abi vajavad. Ligi 400 ettevõtja tagasisidele toetudes edastasime vabariigi valitsusele ettepanekud, milliste konkreetsete sammudega saaks riik leevendada kriisisituatsioonist tulenevaid probleeme. Mitmeid ettepanekuid on riik ka juba arvesse võtnud, kuid mitmed probleemid on jätkuvalt üleval,» lisas linnapea.

Väga raskes seisus on hetkel ka kultuuri- ja spordiürituste korraldajad. Linn toetab endiselt üritusi, mille toimumine on edasi lükkunud, ning ärajäänud ürituste puhul aktsepteeritakse juba tehtud kulutusi. Samuti jätkatakse spordiklubidele pearaha maksmist.

Suurt tähelepanu pöörab linnavalitsus ka liikumispiirangute täitmisele. «Suunasime menetlusteenistuse töötajad liikumispiirangutest kinnipidamise kontrollimisse nii linna mängu- ja spordiväljakutel kui ka mujal avalikes kohtades. Lisaks teeme aktiivset koostööd turvaettevõtete ja politseiga. Meie eesmärk on inimestele selgitada olukorra tõsidust ja veenda neid piirangutest kinni pidama. Trahvimine on siin pigem äärmuslik meede,» lisas Klaas.

Linnavalitsus on aktiivselt tegelenud tartlaste teavitamisega, kasutades selleks väga erinevaid võimalusi ja kanaleid. Linnapea hinnangul on jõudnud informatsioon eriolukorra piirangutest inimesteni. «Nüüd jääb vaid loota, et ilusad kevadilmad ja tüdimus kodus istumisest ei tekita asjatuid kogunemisi ja uusi viirusepuhanguid. Soovin kõigile jätkuvat vastupidavust ning väga erilisi lihavõttepühi oma pere seltsis,» soovis linnapea Urmas Klaas.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles