Jõgeva lasteaed Rohutirts. Pilt jäädvustatud 2018. aastal.

FOTO: Kristjan Teedema

Jõgeva vallavolikogu otsustas veebi kaudu korraldatud hääletusega kaotada omavalitsuse lasteaedade ja huvikoolide kohatasu kuni eriolukorra lõppemiseni.

Hääletusel osales 21 volikogu liiget 27st. Kõik hääletanud olid kohatasu kaotamise poolt.

Jõgeva vallas on 11 lasteaeda ning muusikakool, kunstikool ja spordikool.