Toetust saab taotleda miljööaladel asuvatele või miljööväärtusega hoonetele, mis on üksikobjektidena kaitse alla võetud.
Toetust saab taotleda miljööaladel asuvatele või miljööväärtusega hoonetele, mis on üksikobjektidena kaitse alla võetud. Foto: Kristjan Teedema

Miljööväärtuslike hoonete korrastamiseks jaotab Tartu linnavalitsus tänavu ligi 80 000 eurot, huvi on suur ja paljudele küsijatele määrati toetus maksimummääras või selle lähedaselt.

Kuurid Kastani tänaval.
Kuurid Kastani tänaval. Foto: Kristjan Teedema

Reeglid näevad ette, et miljööalade kahekorruseliste kuuride taastamist võib toetada kuni 5000 euroga, muid töid toetatakse kuni 3200 euroga. Toetus võib olla kuni pool tööde hinnast.