Tartu ülikool ja kliinikum tõhustavad koostööd tipptasemel õppe-, teadus- ja ravitöö tagamiseks

Tartu Postimees
Copy
Tartu ülikooli kliinikumi esimees Priit Eelmäe ja Tartu ülikooli rektor Toomas Asser sõlmisid videosilla vahendusel uue koostööleppe.
Tartu ülikooli kliinikumi esimees Priit Eelmäe ja Tartu ülikooli rektor Toomas Asser sõlmisid videosilla vahendusel uue koostööleppe. Foto: Tartu Ülikool

Tartu ülikooli rektor professor Toomas Asser ja Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe sõlmisid täna videosilla teel koostöölepingu, et senisest veelgi enam lõimida ülikooli ja kliinikumi tegevust igapäevase kõrgetasemelise ravitöö tagamisel, arstide ja muu meditsiinipersonali väljaõppes ning tipptasemel teadus- ja arendustöös.

Toomas Asser sõnas, et senine koostöölepe, mille alusel on ülikool ja kliinikum siiani edukalt tegutsenud, sõlmiti enam kui 20 aastat tagasi, kuid kuna arstiteadus on selle aja jooksul väga suurte sammudega edasi astunud, oli nüüd aeg arutada koostöö alused uuesti läbi ja viia need uuele tasemele. «Mulle on oluline, et väärtustame kliinikumi struktuuri ja juhtimise ajakohastamisel seniseid traditsioone ning erialade identiteeti. Sel moel saame tagada, et kliinikum on pikaajalistele kogemustele tuginev ja uusimaid teadustulemusi rakendav maailmatasemel ülikoolihaigla,» märkis Asser.

Ülikool ja kliinikum teevad iga päev koostööd, et tagada arsti-, hambaarsti-, proviisori-, õendusteaduse ning muude tervise- ja sporditeaduste erialade üliõpilaste kõrgetasemeline õpetamine. Uue koostööleppe järgi on muu hulgas plaanis arendada välja ühine simulatsioonikeskus ja kliiniliste uuringute keskus. Et ülikooli teadustulemused jõuaksid kliinilisse töösse ja kliinikumi kliinilisi andmeid oleks omakorda võimalik kasutada teadustöös, on kavas luua uusi pädevuskeskusi riigile prioriteetsetes teadus- ja arendustegevuse valdkondades.

Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse esimehe Priit Eelmäe sõnul on kliinikum Eestis ainulaadne just tänu kahe strateegilise asutuse tihedalt lõimunud koostöösuhetele. «Kliinikumil on Eesti ainsa ülikoolihaiglana vastutusrikas ülesanne tagada nii meditsiini areng, olles eelkõige arstiõppe baas, kui ka tervishoiuteenuse osutamine patsientidele üle kogu Eesti, tegutsedes mõnel erialal ainsa pädevuskeskusena Eestis,» rääkis Eelmäe.

Sõlmitava lepingu olulisim sisu puudutab tema sõnul kliinikumi ja ülikooli ühist ja kõige väärtuslikumat vara, inimesi. «Soovin, et kliinikumis väärtustataks nii erialaliidrist professori kui ka oma karjääri alles alustava noore kolleegi panust. Samuti on tähtis, et igapäevane ravitöö, õpetamine ja teadustöö oleksid parimal võimalikul moel ühendatud ja kooskõlastatud. Uuendatud leping seda ka võimaldab,» lisas Priit Eelmäe.

Et teadustulemused jõuaksid uute toodete ja teenustena majandusse ja igapäevasesse kasutusse, on nii ülikooli kui ka kliinikumi jaoks üha olulisem teha koostööd ettevõtetega. Samuti on mõlemale poolele tähtis tipptasemel teadustegevus, mistõttu ühendatakse jõud rahvusvahelistes võrgustikes ja partnerlusprogrammides osalemisel. Lisaks on kliinikum ülikoolile oluline koostööpartner Eesti geenivaramu andmete väärindamisel ja koeproovide kogumisel.

Uue lepingu järgi toimuva koostöö sisu täiendatakse ja ajakohastatakse järjepidevalt vastavalt vajadusele.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles