Luunja vald vabastab vanemad 1. maini lasteaia kohatasust

Luunja vallamaja

FOTO: Kristjan Teedema

Luunja Vallavalitsus otsustas vabastada seoses eriolukorraga alates 16. märtsist kuni 1. maini lapsevanemad kohatasu maksmisest valla lasteaedades. 

Samuti otsustas vallavalitsus kompenseerida eralastehoidudele saamata jäävad kohatasud valla lapsevanemate eest.

23. märtsist tagavad Luunja valla lasteaiad vajaduse korral hoiu ööpäevaringselt.

Ülevallalist valverühma ei moodustata, kuid alates 23. märtsist tagavad valla lasteaiad vajaduse korral hoiu oma nimistu lastele, kelle perel on erakorralise töö tõttu vajadus minna tööle, seal hulgas lasteaia lahtiolekuaegade välisel perioodil (nädalavahetus, hiline või öine kellaaeg).

Lastehoiu vajadusest teavitamiseks tuleb kirjutada lasteaia direktorile põhjendatud avaldus, milles on kirjas lapsevanemate ametid ja tööandjate nimed.

Kui tegemist on erakorralise ja väga kiire vajadusega (näiteks peres töötavad mõlemad vanemad või üksikvanem on ametis politseis, meditsiinisüsteemis, päästes vms) ning lasteaiale on eelnevalt avaldus esitatud, tagatakse hoiuvõimalus lühikese etteteatamisajaga ühe tunni jooksul.

Tagasi üles