Kliinikumi kriisijuhtimismeeskond tegi terviseametile ettepaneku plaaniline ravitöö katkestada
Üks kliinikumi töötaja on koroonaviirusesse haigestunud

Kriisijuhtimismeeskonna tööd juhib anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja professor Joel Starkopf. Sel pildil Joel Starkopf kliinikumis hiljuti avatud simulatsioonikeskuses.

FOTO: Kristjan Teedema

13. märtsil moodustas Tartu ülikooli kliinikumi juhatus kriisijuhtimismeeskonna, kes töötab välja juhised üleriigilise eriolukorra tingimustes tavapärase ja erakorralise töö korraldamiseks kliinikumis. Kriisijuhtimismeeskonna ettepanekul esitas juhatus terviseametile ettepaneku lõpetada nii plaaniline ambulatoorne kui statsionaarne töö Tartu ülikooli kliinikumis 18. kuni 31. märtsini võimalusega pikendada seda kuni eriorukorra lõppemiseni.

Arvestades Eesti Vabariigi valitsuse väljakuulutatud eriolukorda ning koroonaviiruse epidemioloogilist olukorda, moodustas kliinikumi juhatus kriisijuhtimismeeskonna, mille tööd juhib anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja professor Joel Starkopf.

«Olgugi et kliinikumi infektsioonikontrolli teenistuse koroonaviiruse töörühm on koos käinud juba mitmeid nädalaid, jälginud ja analüüsinud tekkinud olukorda nii Eestis kui maailmas ja koostanud juhiseid Covid-19 patsientide käsitluseks, otsustas kliinikumi juhatus tänasel erakorralisel koosolekul tõsta riskihinnangut olukorrale haiglas,» ütles juhatuse esimees Priit Eelmäe.

Kriisijuhtimismeeskond tegi kliinikumi juhatusele ettepaneku plaaniline ravitöö edasi lükata tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast ja Eesti Vabariigi valitsuse väljakuulutatud eriolukorrast. Piirangut rakendatakse 18. märtsist ehk kolmapäevast, mitte esmaspäevast seetõttu, et oleks aega patsiente uuest olukorrast teavitada ning töökorraldust ümber sättida.

Mida vähem liikumist, seda parem

«Eesmärk on viia miinimumini inimeste mittevajalik liikumine. Seeläbi soovime tagada kaitse nii patsientidele kui ka personalile,» selgitas professor Joel Starkopf.

Ühtlasi töötab kriisijuhtimismeeskond välja tegevusplaani, kuidas korraldada haiglatööd nii, et prioriteediks on erakorraliste haigete ravi, sealhulgas COVID-19 pandeemia leviku pidurdumise, aga ka teiste patsientide ning oma töötajate kaitse nakatumise eest.

Lisaks on kliinikumis juhatuse otsusega asutud muutma töökorraldust ning seda tehakse vastaval vajadusele veel, jälgides olukord nii kliinikumis kui Eestis laiemalt.

«Praegu on palutud kliinikumi juhatuse otsusega tühistada kõik töötajate välislähetused. Ära jäävad ka kõik koolitused, sealhulgas sisekoolitused,» selgitas juhatuse esimees Priit Eelmäe. «Õppetööd Tartu ülikooli kliinikumis ei toimu, välja arvatud kliiniline praktika 6. kursuse üliõpilastele ja tervishoiu kõrgkoolide üliõpilastele. Kevadsemestril kliinikumis välispraktikante vastu ei võeta, olenemata praktikandi päritolumaast.»

Patsientide ja töötajate ohutust silmas pidades jäävad ära ka patsientidele suunatud vestlusringid, samuti ei toimu mammograafiabussi väljasõite.

Üks kliinikumi töötaja on haigestunud

Tartu ülikooli kliinikumis on koroonaviirusesse haigestunud üks töötaja, kes ei ole kokku puutunud patsientidega ning viibib kodusel ravil. Töötaja kontaktsete väljaselgitamise ja teavitamisega on tegelenud nii terviseamet kui ka kliinikum ning kõiki asjaosalisi on teavitatud ning vajalikud meetmed kasutusele võetud.

Kriisijuhtimisemeeskonna järgmine koosolek on laupäeval. Kriisijuhtimismeeskonda kuuluvad juhatuse, anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku, infektsioonikontrolli teenistuse, apteegi, labori esindajad ja kliinikumi ülemõde. Kriisijuhtimismeeskond annab iga päev jooksvat informatsiooni olukorrast haiglas ning ettevõetavatest töökorralduslikest muutustest.

Tagasi üles
Back