Hansa kooli õpilased võistlesid tuleohutuses

Tartu Hansa kool.

FOTO: Kristjan Teedema

Tartu Hansa koolis korraldati õpilastele võistlusmäng «Minu kodu on ohutu», millega päästjad soovisid juhtida perede tähelepanu tuleõnnetuste ennetamisele.

Kõik Tartu Hansa Kooli klassid, kus õpib kokku 757 õpilast, võistlesid omavahel, et selgitada välja, kelle kodu on kõige ohutum. Lapsed pidid uurima, kas kodus on õigesti lakke paigaldatud suitsuandur ja kontrollima, kas see töötab. Suitsanduri asemel võis olla ka tulekahjusignalisatsioonisüsteemi andur. Lisapunkte andsid esmased kustutusvahendid – tulekustutustekk või kustuti, samuti vingugaasianduri olemasolu. Vahendite kasutamise, töökorrasoleku ja õige paigalduse kontrollimiseks said lapsed nõu küsida päästeala infotelefonilt 1524 või kutsuda koju nõu andma päästjad. Lapsed pildistasid ohutusvahendeid ja esitasid pildid tõestuseks õpetajatele. 

Võistlus korraldati Lõuna päästekeskuse, Tartu Hansa Kooli ja Tartu linnavalitsuse eriprojekti «Minu kodu on ohutu» käigus. Kodusele tuleohutusele tähelepanu juhtiv eriprojekt töötati välja eelmise aasta detsembris Tartus Ihastes juhtunud traagiliste tagajärgedega majatulekahju järel, kus hukkus viis inimest. Põlenud majast puudus tulekahjust varakult märku andev suitsuandur. 

Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Arvi Uustalu sõnul on projekt päästjatele ja omavalitsusele tähtis, et saada teada peredest, kes tuleohutuse tagamiseks nõuandeid või toetust vajaksid. «Laste jaoks peab olema põnev võistelda ja seeläbi ohutuse kohta uusi teadmisi saada või vanu kinnistada,» sõnas Uustalu. «Päästeameti ja omavalitsuse  jaoks on tähtis teada saada seda, kas ja kui palju on kodusid, kus tulekahju avastamise seadmeid pole ja miks pole.»

Arvi Uustalu täiendas, et nende teadmiste põhjal on võimalik peredele abi pakkuda ja ennetustööd tulemuslikumaks muuta.

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on Tartu linnal päästeametiga tihe koostöö, millega soovitakse muuta tartlaste kodud tuleohutuks ning tõsta inimeste teadlikkust. «Koostöös Päästeametiga oleme paigaldanud toimetulekuraskustes linlaste kodudesse vingugaasiandureid ja hankinud vingugaasidetektorid kodukülastusi tegevatele sotsiaaltöötajatele. Tuleõnnetuste vältimiseks on äärmiselt oluline ka inimeste tuleohutusalase teadlikkuse tõstmine ja mida varem sellega alustada, seda parem,» ütles Lees. 

Teadaolevalt pole Eestis varem sellises vormis kogu koolipere haaravat tuleohutusvõistlust korraldatud. Tartu Hansa kooli eeskujul alustatakse kevadel sarnase projektiga mujalgi Lõuna-Eestis ja kaugemalgi.

Viimaste uuringute kohaselt ei ole viiendikus Eesti kodudest töökorras suitsuandurit sootuks. Hansa koolis läbiviidud suitsuanduri kontrolli võistluse tulemustest selgus, et 95 protsenti võistlusel osalenud õpilaste kodudes oli töötav suitsuandur olemas. «Heameel on tõdeda, et koolilastega peredes on seega olukord parem, kui Eestis tervikuna,» ütles Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Arvi Uustalu. «Kuid täielikult rahul saame olla alles siis, kui suitsuandur on olemas iga kodus.»

Uustalu lisas, et selle jaoks töötab Päästeamet koostöös partneritega igapäevaselt teisteski ennetusprojektides ning ettevõtmistes.

Tagasi üles
Back