Linnast väljas elavad inimesed saavad kodu putitamiseks raha küsida

Kanalisatsioonitööd.

FOTO: Valev Uus

Hajaasustuse programmi 2020 aasta taotlusvoor avati 17. veebruaril ning taotluste esitamise viimane päev 17. aprill.

Hajaasustuse programmiga parendatakse hajaasustusega maapiirkondades elavate perede elutingimusi, et inimesed neist piirkondadest ära ei koliks. 

Programmist saab raha küsida majapidamiste hooneväliste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevuste jaoks.

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2020);

taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33 protsenti projekti kuludest.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles