Professor Jaan Eha: esmalt avaldas kliinikumi juht Priit Eelmäe umbusaldust meile, see panigi meid tegutsema

Kardioloogia professor Jaan Eha.

FOTO: Sille Annuk

Südamekliiniku juht, professor Jaan Eha ütles, et päris esimene umbusaldusavaldus, mis kliinikumis kired lõkkele lõi, ei olnudki kliinikute juhtide umbusaldusavaldus 10. jaanuaril Priit Eelmäe suhtes. Esimene umbusalduse avaldaja oli hoopis kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe 8. jaanuari koosolekut läbi viies ise. «Me leiame, et kõigepealt avaldati umbusaldust meile, kliinikute juhtidele,» selgitas Jaan Eha. «Seejärel me kaks päeva seedisime juhtunut ja otsustasime hakata tegutsema.»

Palun selgitage, kuidas või millega Priit Eelmäe te suhtes umbusaldust väljendas?

Meid seati 8. jaanuaril ultimatiivselt fakti ette. Meile pakuti seitsme päeva jooksul teatada oma kandideerimisest töökohustuste algusega 1. aprillist vanemarstide kohtadele – kas siis juhi funktsioonis või ilma selleta. Puudusid ametijuhendid, oli teadmata, milline on asutuse struktuur ja töökohustused. Mittenõustumise korral oli lahendiks pakutud koondamine.

Niisiis – esimene umbusaldusavaldus oli Priit Eelmäe poolt meile, millele järgnes meie umbusaldusavaldus, ja nii edasi.

Priit Eelmäe ei ole kliinikute juhte kokku võtnud ega rääkinud umbusalduse teemal.

See 8. jaanuari koosolek rääkis struktuurireformist, või millest seal jutt oli?

Sellest struktuurireformist ei olnud üldse juttu. Põhimõtteliselt avaldati meile umbusaldust sellega, et meile pakuti kandideerimist struktuuri, mida polnud olemas. Keegi meist ei olnud seda uut struktuuri kuskil näinud.

Ma olen aru saanud, et varasematel kuudel on selliseid nõupidamisi ikka olnud?

Jaa, nõupidamised on olnud, aga karjäärimudeli teemal. Karjäärimudelit ei saa rakendada, kui ei ole asutusel struktuuri, milles karjäärimudel teostub. Kliinikute juhid ei olnud informeeritud isegi struktuurireformi aluspõhimõtetest, rääkimata juba konkreetsetest eriala puudutavatest teemadest. See on ebaadekvaatne viis reforme teha.

Täna hommikul ilmus avalikkuse ette järgmine kiri, milles kliinikute juhtivtöötajad kirjeldavad, milline peab kliinikumi uus juht olema. Teid ei heiduta nõukogu esimehe Urmas Klaasi halvakspanu selliste, meediasse saadetud ultimatiivsete kirjade suhtes?

Ma saan Urmas Klaasist väga selgelt aru ja tema reaktsioon oli ju tegelikult adekvaatne, sellele arvamusele ei saa midagi ette heita.

Kogenud poliitikuna teab ta väga hästi, mida öelda ja mida mitte.

Te seisukoht on, et ilma uue juhita rahu maa peale ei tule?

Meie arusaamise järgi küll mitte.

Kas teil on mõni superomadustega persoon ka silme ees, kes kliinikumi juhatuse esimehe kohale sobiks?

Kas seal on kirjas superomadused? Te võite nii jah küsida, see on normaalsete tippjuhi omadustega inimene. See ei ole mingi supertegelane.

Nõus, heade juhiomaduste hulka kuulub eelkõige veenev selgitusoskus ja empaatiavõime.

Ja hea haridus ning kogemus komplitseeritud struktuuride juhtimiseks ning muutuste elluviimiseks. Ega kliinikumi ole lihtne juhtida.

Me oleme totaalselt nõus, et muudatused kliinikumi struktuuris on vajalikud. Kliinikute juhatajad ei ole selle vastu kunagi olnud, kinnitan. See on PR-kompanii hea serveering, nagu me oleksime muutuste vastu ja hoiaksime oma toolist kinni. Vastupidi! Asi on selles, et neid muutusi ei saa Priit Eelmäe juhtimisel ellu viia.

Kas te olete päri ükskõik kellega, peaasi, et see juht ei oleks Priit Eelmäe?

Ma ei oska niimoodi öelda, see ei ole väga õige termin.

Me tahame head mõistlikku juhti, kes on võimeline need suured muutused ellu viima. Praegu on reformi ellu viima pandud inimene, kes seda tegema ei ole võimeline.

Ja kui räägitakse meist kui kohtade kinnihoidjaist, siis ülikooli töötajatena me oleme harjunud iga viie aasta tagant ümber valitud saama, või meid atesteeritakse. See on jama, mis meie kohta räägitakse teise poole poolt.

Öeldakse, et me ei hoiame oma toolist kinni. Ei hoia.

Aga palun kirjeldadage, mis seda ilmekalt välja toob, mis aitaks mõista, miks Priit Eelmäe ei sobi kliinikumi juhiks?

Üks asi, me oleme öelnud, et tema isikuomadused ei sobi. Need ei ole juhile sobivad.

Mis omadused?

Kui juhatuse esimees ei mängi ausat mängu ei alluvate ega nõukogu suhtes, siis see ei ole õige. Ma ei täpsusta rohkem. Ta ei ole siiras ei nõukogule ega alluvatele.

Kas ta on püüdnud pärast 10. jaanuari umbusaldamist kõikide kliinikute juhtidega kokku saada?

Priit Eelmäe ei ole kliinikute juhte kokku võtnud ega rääkinud umbusalduse teemal. Ta võib väita, mida ta tahab, et me ei ole tema juurde, põlv maas, läinud, aga tema oli ju meie esimene umbusaldaja.

Minu teada on ta vaid kahe kliiniku juhatajaga sellel teemal personaalselt rääkinud, üks olen mina ja teine Peeter Padrik.

Meie temaga rääkisime üle tunni. Mulle küll ei tundunud, et ta oleks mõistnud ja tunnistanud seda juhtimiskriisi, mis kliinikumis on tekkinud.

Kas väljendus kuidagi ehk see, et andke andeks, alustame uuelt lehelt!

Midagi võib-olla ligilähedast seal oli, aga väga formaalselt.

Hematoloogia- ja onkoloogiakliiniku juht Peeter Padrik näiteks on öelnud, et tema on saanud Priit Eelmäega hästi kõneldud. Doktor Padrik ei kirjutanud ka alla viimasele avaldusele, kus paluti Urmas Klaasil kliinikumi nõukogu kohalt tagasi astuda.

Doktor Peeter Padrikul on eriarvamus. Ma ei taha kommenteerida, miks see nii on. Kui ta midagi on öelnud, siis ju see nii on. Mina tema sisse ei näe.

Eespool ütlesite, et hea haridus on see, mis juhil peab olema, kas te heidate Priit Eelmäele ette doktorikraadi puudumist ja seda, et ta ei ole arst?

Eriala ei ole põhiline teema. Doktorikraad oleks igal juhul kasuks, sest inimene oskab siis paremini kommunikeeruda akadeemilise poolega, ülikooliga. See tuleb kasuks. Aga see ei ole minu meelest absoluutne tingimus.

Viimases avalikus kirjas on lõik, kust võib välja lugeda, et praeguse juhatuse esimehe valimisel ei ole kõik olnud nii nagu peab. Kas Priit Eelmäe sai juhatuse esimeheks kuidagi lati alt läbi joostes?

Ma seda täpselt selgitada ei oska, sest mina ei olnud seal nõukogus, kes teda valis. Aga ma tean, et tingimusi seekord võrreldes eelnevate valimistega muudeti. Neid tingimusi lõdvendati. Mis tehtud muutuse põhjuseks oli, ma ei tea.

Hästi halb ajastus on sellele juhtimiskriisile on see, et Haigekassaga läbirääkimised seisavad ees. Kas see ei pane teid muretsema või leiate, et Priit Eelmäe polegi sisuline võtmeisik nende läbirääkimiste juures Haigekassaga?

Mina ei tea juhatusesisest tööjaotust, ma ei oska öelda, kas Priit Eelmäe on või ei ole võtmeisik sel teemal. Põhitöö teevad ikkagi pädevad spetsialistid, kes valdkonnaga igapäevaselt tegelevad. Selge on, et niisugune suluseis kliinikumile kuidagi hästi ei mõju.

Ja kui te arvate, et meile meeldib tegelda sellega, millega me praegu tegeleme, siis absoluutselt mitte. See ei ole meile omane tegevus. Meie oleme harjunud arstima, teadust tegema, õpetama ja oma keskmise suurusega struktuuriüksusi juhtima. Ja kindlasti oleme me kõik kliinikumi patrioodid, kes ei saa rahulikult kõrvalt vaadata, kuidas Eesti ühe olulisemas haiglas vajalikke muutusi juhib ebapädev inimene.

Kas 20 kliinikujuhi hulgas võiks olla inimene, kes kliinikumi juhtima sobiks, ja kes tahaks?

Kes tahaks, seda ma ei oska vastata, ma ei tea… Me räägime praegu kliinikumist tervikuna, me ei ihka Priit Eelmäe kohta, see on päris kindel. Kas keegi sobiks, see valik on nõukogu teha.

Jaan Eha, olete südamearst, kuidas niisugune ärev, nädalaid kestev olukord südamele mõjub?

Mitte hästi. See ei mõju kellelegi hästi.

Aga asi, mida ma soovin rõhutada: patsiendid, kes te olete kavandanud oma ravi kliinikumis, patsiendid, keda toob siia kiirabi, teie saate abi nii, nagu ette nähtud ja nii nagu see parimate standardite järgi olema peab. Patsient ei kannata kuidagi sellepärast, et siin sees pudrukatel keeb. Me kõik, nii kliinikute juhid, arstid, õed, hooldajad, oleme nii professionaalsed inimesed, et ka stressi tingimustes oskame teid hästi aidata.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles