Tartu linn plaanib uute kortermajade ehitamist

Madruse tänav.

FOTO: Margus Ansu

Tartu linnavalitsus otsustas teisipäevasel istungil kolme korterelamu ehitusprojekti detaiplaneeringu. 

Tartu linnavalitsus algatas Lääne 12 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise, et määrata krundile tingimused korterelamute ehitamiseks. Planeeritav kahe hektari suurune ala asub Jaamamõisa linnaosas ja on hoonestamata. Alal kehtiva detailplaneeringu kohaselt on ette nähtud selle hoonestamine kuni kahekorruseliste ridaelamutega, teatas Tartu linnavalitsuse pressiesindus. 

Samuti saatis linnavalitsus volikogule Madruse 13 krundi detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule suunamise eelnõu. Kaheksa hektari suurune krunt asub Ülejõe linnaosas ja piirneb Tartu valla territooriumiga. Planeering näeb ette maa-ala kruntideks jagamise: moodustatakse 24 üksikelamu ja 26 ridaelamu krunti.

Avalikule väljapanekule suunati ka Kreutzwaldi 54 krundi detailplaneering, millega antakse ehitusõigus kuni kahe korterelamu-ärihoone ehitamiseks. Kinnistul asub kahekorruseline laohoone, mis on riiklik kultuurimälestis. Detailplaneeringuga on ette nähtud mõisaaida korrastamine. Lisaks on krundile kavandatud kuni kaks korterelamut ja/või majutusasutust. Hoonestusala määramisel on arvestati ojasängi säilitamisega ja vaatega mõisaaidale.

Tagasi üles