Tartu alustas majutusteenuse osutamist lastega peredele

Rahu 8 majja ehitati 13 korterit lastega peredele.

FOTO: Margus Ansu

Täna avati äsja remonditud Rahu 8 hoones 13 korterit lastega peredele sotsiaalmajutusteenuse osutamiseks.

Teenused on peredele, kelle liikmete hulka kuulub vähemalt üks alla 18-aastane laps ja kellel puudub eluruumi kasutamise võimalus ning kes vajab igapäevaelu ja majapidamise korraldamiseks individuaalset nõustamist, juhendamist ja tugiteenuseid.

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on tegu tartlaste vajadusi arvestava uuendusliku sotsiaalteenusega, mis pakub peredele ajutist eluaset ning vajaduspõhiseid ja eesmärgipäraseid teenuseid koos perede võimestamisega. «Senini on Tartus sotsiaalmajutusteenust osutatud ainult üksikisikutele ja teenuse pakkuja on olnud Tartu varjupaik. Peavarju vajavad lapsed ja erandina ka lastega pered on abi saanud Tartu laste turvakodust,» selgitas Lees.

Perede kasutusse antakse 13 linna omandis olevat renoveeritud ja möbleeritud korterit, sealhulgas kaheksa ühetoalist ja viis kahetoalist, millest kaks on kohandatud erivajadustega inimestele. Maja on ligipääsetav liikumispuudega inimestele, majas on lift. Korra ja turvalisuse tagamiseks on Rahu 8 teise korruse välisuksed kõrvalistele isikutele suletud. Ööpäev läbi viibib korrusel korrapidaja, kes aitab lahendada majaelanike rahu häirivaid olukordi.

Teenuse osutaja on linna asutus Tartu laste turvakodu. Peredega töötab sotsiaalpedagoog, kes osutab ja korraldab peredele nõustamis- ja tugiteenuseid, sealhulgas koostab peredele individuaalse juhtumiplaani koos tegevuskavaga, toetab ja juhendab peresid tegevuskava täitmisel, nõustab aja ja tegevuste planeerimisel, julgustab, motiveerib ja vajadusel juhendab konkreetsete toimingute tegemisel ning kohustuste täitmisel, abistab õiguste teostamisel, korraldab toetavate teenuste saamist ja juhtumipõhist koostööd.

Teenuse eesmärk on saavutada pere iseseisev toimetulek, et pere oleks suuteline tagama endale ise eluruumi kinnisvaraturult, täitma sellega kaasnevaid kohustusi, tasuma eluaseme ja muude vajalike kulude eest, saama sissetulekut, hoolitsema laste eest ning osalema aktiivselt ühiskonnaelus.

Teenus on peredele tasuta. Peredel on kohustus tasuda eluruumi kasutamisega kaasnevad kõrvalkulud. Muud kulud finantseerib Tartu linn.

Tagasi üles