Peipsi järvel on tänavu tuvastatud juba mitmeid kalapüügirikkumisi

Tartu Postimees
Copy
Peipsi järv. Foto on illustratiivne.
Peipsi järv. Foto on illustratiivne. Foto: Sille Annuk

Keskkonnainspektsioon on tänavu esimeste nädalatega tuvastanud Peipsi järvel mitukümmend ebaseaduslikult püügile seatud püügivahendit, sealhulgas puudulikult tähistatud või üldse ilma märgistuseta võrgujadasid ning liigseid nakkevõrke.

Keskkonnainspektsiooni kalakaitseosakonna peainspektori Ivo Kase sõnul on probleemid ikka samad ja kalurite seaduskuulekus ei ole paranenud, ehkki reeglid on kehtestatud nende endi huvides. «Püügiks kehtestatud reeglid on vajalikud, et tagada aus konkurents. Liigsed püügivahendid, ebatäpsed püügiandmed ning ka puudulik tähistus suurendavad oluliselt püügikoormust ning seetõttu jääb püügihooaeg lühemaks, mida keegi ei soovi,» lisas Kask.

7. jaanuaril tuvastasid Jõgevamaa büroo inspektorid, et Lohusuu kalur oli puudulikult tähistanud püügile asetatud neli avaveevõrgujada ning need olid püügipäevikusse märkimata. Juhtumiga seoses alustati väärteomenetlust.

10. jaanuaril tuvastasid Jõgevamaa büroo inspektorid Peipsi järvel, et Alajõe kalur oli lubatud 22 avaveevõrgu asemel püügile asetanud 54 võrku. Need eemaldati püügilt ning nendes olnud 510 koha, sada latikat ja veel 18 erinevast liigist kala päästeti vette tagasi. 78 hukkunud koha võeti koos võrkudega asitõenditena hoiule. Asjaolude selgitamiseks on alustatud menetlust.

Samal päeval tuvastasid Põlvamaa büroo inspektorid Lämmijärves ilma tähistuse ja märgistuseta üheksast võrgust koosneva võrgujada. Selle omanikku ei olnud võimalik tuvastada ning püügivahendid eemaldati püügilt. Võrkudes olnud 67 koha olid eluvõimelised ja need lasti veekogusse tagasi. Püügilt eemaldatud avaveevõrgud ja võrkudest leitud kolm surnud koha hoiustati Põlvamaa büroos.

14. jaanuaril tuvastasid Jõgevamaa büroo inspektorid Peipsi järvel, et Lohusuu kalur oli lubatud 23 avaveevõrgu asemel püügile asetanud 30 võrku. Kalur põhjendas liigsete võrkude püügile asetamist sellega, et kala oli palju ning ta eksis püügile asetatud võrkude arvuga. Ülekuulamisel kalur kahetses tehtut ja lubas olla edaspidi korralik. Väärteomenetluse käigus määrati  kalurile rahatrahv 400 eurot.

22. jaanuaril tuvastasid Jõgevamaa büroo inspektorid Sassukvere sadamas, et Peipsi järvelt saabunud kalur on püügil olnud võrkudest võtnud kaasa lutsupüügi keeluajal lutsu rohkem, kui seda kaaspüügil lubatud. Kaluri saagis oleks võinud lutsu olla 2,4 kg, aga kaasa oli võetud üle 10 kg. Kalur oli enda sõnul unustanud, et lutsupüük on hetkel keelatud, ja seega tõi kaldale kõik võrgus olnud lutsud. Alustati väärteomenetlust.

20.  jaanuaril leidis aset juhtum, kus Lämmijärvelt saabunud kalurid lahkusid kontrolli käigus sadamast ning jätsid kala sadamasse maha. Lahkumise põhjuseks öeldi, et tööpäev sai läbi. Pärast tunni möödumist said inspektorid lõpuks ühendust ettevõtte esindajaga, kes tuli kaladele järele. Ettevõte toimetas sadamasse jäetud kalad enda hoiuruumi ja inspektorid said sadamast lahkuda. Kalapüügiga seonduvaid seaduserikkumisi ei tuvastatud, aga kalu sadamasse järelevalveta jätta ei ole korrektne. Saak tuleb võimalikult kiiresti lossida ja toimetada hoiuruumi.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles