Puudega inimesed saavad taotleda toetust kodu kohandamiseks

Tartu Postimees
Copy
Ratastooli trepist üles vinnamine.
Ratastooli trepist üles vinnamine. Foto: Tiina Sarv

Esmaspäeval avaneb taotlusvoor, millega toetatakse kohalikke omavalitsusi puudega inimeste eluruumide kohandamisel – kodu kohandamiseks on inimesel vaja pöörduda kohalikku omavalitsusse.

«Igal inimesel peab olema võimalus liikuda vabalt oma kodus ja saada ka kodust välja,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. «Vahel piisab vaid väga pisikestest kohandustest, et tagada inimesele iseseisev toimetulek oma kodus,» lisas ta. «Sel aastal on kõikidel omavalitsustel taas võimalus taotleda riigilt selleks vahendeid, et parandada oma inimeste toimetulekut. Kutsun kõiki üles seda võimalust kasutama.»

Kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist sellisel viisil, et inimesele on loodud tema erivajadustest tulenevad spetsiifilised ümberehitused. Kohandamise käigus võib rajada ka näiteks erivajaduse tõttu ohutuspiirde, aiavärava automaatika või tuua köögi tööpinnad ja tehnika madalamale tasapinnale. Taotluse oma kodu kohandamiseks võivad esitada kõik puudega inimesed sõltumata puudeliigist.

Täpsemat infot kodukohanduse taotlemise kohta saab iga inimene uurida oma elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt, kes korraldab oma inimeste jaoks eraldi taotluste korje. Elanike taotluste alusel koostab kohalik omavalitsus (KOV) taotluse toetuse saamiseks ja esitab selle riigile otsuse tegemiseks. Pärast otsust kohandatakse kodud omavalitsuse toel ja riik kompenseerib omavalitsuse kulud 85 protsendi ulatuses Euroopa regionaalarengu fondist.

Selle aasta taotlusvooru eelarve on kaks miljonit eurot ja omavalitsustel on võimalik riigi tugiteenuste keskusele esitada taotlusi 31. augustini.

Esimene taotlusvoor viidi läbi 2018. aastal ning selles rahuldati 56 omavalitsuse taotlused puudega inimeste eluruumide kohandamiseks. Kohalikud omavalitsused planeerisid eluruumide kohandamist kokku 2,34 miljoni euro eest. Teine taotlusvoor toimus 2019. aastal. Riigi tugiteenuste keskus rahuldas siis 74 omavalitsuse taotlused puudega inimeste eluruumide kohandamiseks. Kohalikud omavalitsused planeerisid eluruumide kohandamist kokku 5,09 miljoni euro eest.

«Ootame sama aktiivset taotlemist ka kolmandas voorus,» ütles riigi tugiteenuste keskuse talituse juhataja Marek Atonen. «Seda toetab kindlasti ka taotlemise lihtsus omavalitsustele standardiseeritud ühikuhindade abil ja enam kui pooleaastane maksimaalne taotluse ettevalmistamise periood.»            

Varasematel aastatel on kokku toetatud enam kui 1700 puudega inimese eluruumi kohandamist. Enim on toetatud tualettruumi kohandamist, kaldtee rajamist, platvormtõstuki paigaldust ning välis- või siseukse kohandamist.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles