Valimisliit Tartu Eest lõpetab koostööprotokolli Reformierakonna ja Keskerakonnaga

Valimsliidu Tartu Eest liikmed Hannes Klaas (vasakul) ja Tanel Tein.

FOTO: Margus Ansu

Valmisliit Tartu Eest, kellel on Tartu linnavolikogus kaks kohta, annab avalikkusele saadetud avalduses teada, et «Tartu linnapea valetamine sunnib valimisliidul Tartu Eest lõpetama koostööprotokolli Reformierakonna ja Keskerakonnaga».

Tartu Eest avaldus täispikkuses.

Pärast kohalikke valimisi 2017. aastal sõlmis meie valimisliit Tartu Eest koostööprotokolli Reformierakonna ja Keskerakonnaga, kus kinnitasime, et teeme koostööd konkurentsivõimelisema ja rahvusvaheliselt tuntuma Tartu nimel. Kinnitasime, et meie koostöö aluseks on ühistel arusaamadel põhinev koalitsioonilepe Reformierakonna ja Keskerakonna vahel, kus on sees ka punkt: jätkame vajalike tegevustega loomaks võimalusi multifunktsionaalse linnahalli ja perekeskuse rajamiseks Raadi linnaossa.

Nüüd sunnib Tartu linnapea Urmas Klaasi valetamine meid selle koostööprotokolli ühepoolselt lõpetama. Vale seisneb selles, et kuigi linnapea lubas üheselt ja selgelt, et Tartu 2020. aasta eelarvesse lisatakse 20 000 eurot linnahalli äriplaaniga tegelemiseks, et vajalike tegevustega edasi liikuda, seda seal siiski ei ole. Ka ei toetanud Reformierakond ja Keskerakond linnavolikogus meie vastavat muudatusettepanekut.

Meie valimisliidu eestvõttel jõudis multifunktsionaalne linnahall ehk Arena Tartu linna arengukavasse. Järgmine samm peakski olema linnahalli äriplaani tegemine, mis annaks vastuseid mitmetele küsimustele - mismoodi linnahalli finantseerimise, ehituse ja haldamisega edasi minna.

Need sammud pole vajalikud mitte ainult meile endile, vaid ka Tartust väljapoole riigi ja ka erasektori poole, näitamaks, et Tartu soovib linnahalli küsimuses riigi ja erasektori kaasatust, olles ise vedaja rollis. Mitte nii, nagu sai välja lugeda Tartu abilinnapea Reno Laidre öeldust ajalehes: meie oleme Raadil platsi linnahalliks ette näinud, rohkem me initsiatiivi ei võta ...  

Kui Tallinn küsib riigi toetust vana linnahalli rekonstrueerimiseks, siis Tartu peab aktiivselt küsima kaasatust Tartu linnahalli ehituseks. Nii tekivad tõmbekeskused ka mujale kui ainult Tallinna, ning just niisugused tõmbekeskused (ja seal toimuvad üritused) annavad piirkonnale uue majandusliku tõuke. Kui me aga initsiatiivi ei võta, jääb Tartu jälle teiseks või lausa kolmandaks, see aga tähendab kaotust meie linnale. Suurt kaotust.

Linnahalli äriplaan analüüsiks võimalikku finantsmudelit linnahallli ja perekeskuse ehitamiseks ning isemajandava linnahalli ja perekeskuse haldamiseks. Samuti saaks äriplaaniga täpse info, kui suurt halli Tartu sugune linn vajab (mitu istekohta konverentsidel, mitu spordiüritustel, mitu kontsertidel jne), missuguseid ja kui palju üritusi seal peaks korraldama, et hall oleks isemajandav, kuidas ühendada omavahel linnahalli konverentside, kultuuri-, spordi- ja muude ürituste toimumine, kas on võimalik sealsel maa-alal omavahel ühendada kavandatavate jalgpallikeskuse ja filmikeskuse funktsioonid jne.

Äriplaan annaks ka olulist infot, kuidas niisugust linnahalli ja perekeskust projekteerida nii, et see rahuldaks Tartu suguse linna erinevaid soove, oleks arenev keskus ka tulevikus ning kindlasti ka väärt arhitektuuriline objekt, mis oleks vääriline olema ERMi naabruses.

Sellest lähtuvalt tegigi meie valimisliit ettepaneku panna linnaeelarvesse raha linnahalli äriplaaniga tegelemiseks. Kohtumisel linnapea Urmas Klaasi ja Reformierakonna fraktsiooni esimehe Kristo Seliga jõudsime ühisele ja selgele seisukohale, et see on tõesti vajalik ja leppisime kokku summas 20 000 eurot. Eelarvesse see ühine ja selge seisukoht kokkulepitud kujul aga ei jõudnud, kuigi linnapea seda lubas. Nii on linnapea valetanud ning seepärast ei saa meie valimisliit Tartu Eest enam koostööprotokolliga jätkata.

Samas ei loobu me ideest, et Tartu majanduslikule arengule ja linnaelanike kasvule on määravaks just Tartu kui tõmbekeskuse arendamine. Meie oleme selleks välja pakkunud kandva idee multifunktsionaalsest linnahallist ja perekeskusest. Jätkame oma idee viimist laiale alusele, tõmmates kaasa mõtlema linnavolikogu opositsiooni, Tartu laiemat avalikkust, aga ka Tartust valitud Riigikogu liikmeid. Kui ükskord hakatakse taas otsustama, missugused on järgmised suured kultuuriobjektid (nagu olid KUMU ja ERM), mida Eesti riik tahab valmis teha, siis oleks kehv, kui Tartu seal tõsiselt ei konkureeriks. Multifunktsionaalne linnahall ja perekeskus oleks just niisugune tõsine kultuuri- ja arengusamm Tartu ja Lõuna-Eesti heaks.        

Tanel Tein, Hannes Klaas, Vahur Kalmre

Valimisliit Tartu Eest

Tartu, 1.1.2020

Tagasi üles