Tartus Ihaste linnaosas süttis enne keskööd kahekorruseline puidust elumaja. Tulekahjust andis teada naabermaja elanik ning päästjad said ka infot, et seal elab lastega pere. Mõne minutiga kohale jõudnud päästjad alustasid kustutamist väljast, sest tule äärmiselt kiire leviku tõttu ei olnud võimalik päästetöödeks majja siseneda. Söestunud ruumidest leiti viis hukkunud inimest, kellest kolm olid lapsed.

10. detsembril kell 23.58 teatas Ihaste elanik häirekeskusele, et Tartus Koidutähe tänaval põleb tema naabermaja. Põlengu avastamise ajal oli maja tuld ja suitsu täis ning leegid ulatusid juba osaliselt ehitisest välja, nii et teataja pidi aiavoolikuga enda maja kaitsma.

Kuue minutiga kohale jõudnud Annelinna komando päästjad leidsid eest laustules põleva eluhoone, kuhu päästetöödeks sisenemine oli esialgu võimatu. Kustutustöid alustati väljast,   järk-järgult sisenesid suitsusukeldujad söestunud ruumidesse, kust leiti hukkunud mees, naine ja kolm last.

Maja sisustus hävis tulekahjus. Päästetööde käigus toodi ruumidest välja lekkiv gaasiballoon. Põlengu tekkepõhjusi ja asjaolusid selgitavad prokuratuur ja politsei.

See on päästeameti ajaloo traagilisimate tagajärgedega eluhoone tulekahju. 2015. aasta jaanuaris hukkus Lääne-Virumaal tolleaegses Laekvere vallas Rohu külas elumaja põlengus ema koos kahe lapsega.

Detsembrikuu viimase seitsme päeva jooksul on tulekahjudes hukkunud nüüd juba kaheksa inimest, neist kuus Tartumaal. Kokku on tules sel aastal elu kaotanud 39 inimest. Külmemate ilmadega sagenevad eluhoonete tulekahjud, mille põhjuseks on ülekütmine, kütteseadme rike või hooletus kütmisel. Ole lahtise tulega ettevaatlik ja veendu, et sinu suitsuandur on töökorras. Suitsuanduri korrasoleku kontrollimiseks vajuta testnuppu, mille järel peab kostma häiresignaal. Kui vaja, vaheta kohe anduri patarei ning paigalda andur lakke tagasi. Elu päästab tulekahju korral ainult töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandur.