Tõrvikpõõsas, mesikannike ja tatipuu. 18 taimeliiki said rahva abiga eestikeelse nime

18 taimeliiki said eestikeelse nime.

FOTO: Katrin Mäeots

Septembri teises pooles said kõik huvilised pakkuda nimesid Tartu ülikooli botaanikaaia taimedele, millel siiani eestikeelne nimi puudus. Eksperimendiks valiti 18 taimeliiki. 

14. novembril toimus Tartus botaanikaterminoloogia komisjoni koosolek, kus muu hulgas valiti välja sobilikud taimenimed inimeste tehtud ettepanekute seast. Nimede valimine sai alguse juba septembri keskel, mil Tartu ülikooli botaanikaaed kuulutas välja, et külastajail on võimalus teha pakkumisi 18 taimeliigile eestikeelse nimetuse leidmiseks.

«Kuna ettepanekuid tuli 20 isiku või rühma poolt, siis on tore, et 14 vastuselehte andsid materjali kinnitatud taimenimedele. Mõne liigi puhul olnuks sobilikke nimesid lausa mitu, aga kuna valida saab vaid ühe, jäävad mitmed toredad sõnad oma uut võimalust ootama,» sõnas botaanik Kersti Tambets.

«Näiteks sai Plagius flosculosus nimeks sardiinia kaldkakar, aga sobinuks ka nupjas längaster. Praegusel juhul oli mõistlik viidata liigi suhteliselt kitsale levilale. Taime välimusele viitavad omadussõnad nupjas ja läng- leiavad kindlasti kasutust mõnel teisel sobival juhul. Mõnel juhul läksid käiku mitme pakkuja antud nimetused, näiteks tõrvikpõõsas (Megaskepasma erythrochlamys) viielt või petersellipuu neljalt vastajalt. Samuti soovisid hiirelõksupuu epiteediks Šveitsi botaaniku Walter Röösli auks antud nime seitse vastajat: Röösli hiirelõksupuu (Uncarina roeoesliana),» lisas Tambets.

Mitmel juhul valiti välja sõnad, mida pakuti vaid ühel korral: nime tähispõõsas esitasid perekonnale Turraea Võru gümnaasiumi õpilased, mesikannikese perekonnale Melicytus ja tatipuu perekonnale Azanza aga erinevad üksikisikud.

Kahel juhul leidis terminoloogiakomisjon, et parim liigiepiteet ei olnud vastustes veel kirja pandud ja kõigi liikmete ühisotsusel sai juba varem kinnitatud perekond tüveköis uue eestikeelse liikme: marmor-tüveköis (Rhaphidophora cryptantha; oluliseks peeti lehe mustrit). Sama lugu on ka liigiga Melicytus ramiflorus, kus liigiepiteediks oli vastajatel raske leida sobivat sõna, küll aga pakuti hea perekonnanimi: õiekas mesikannike.

Nimede kogumise eksperiment toimus Teadlaste Öö raames. Tartu ülikooli botaanikaaed tänab kõiki osalenuid ja peab eesti keele aastale pühendatud katsetust kordaläinuks.

Eestikeelse nime said külastajate abiga järgmised liigid:

FOTO: Tartu ülikooli botaanikaaed

Tagasi üles