Peipsi-äärne küla sai tagasi ajaloolise nime

Peipsi järv. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Margus Ansu

Peipsiääre vallas asuva Pärsikivi elanike kaks aastat kestnud ponnistused saada oma külale tagasi ajalooline Tedreküla nimi kandsid vilja, kui riigihalduse ministri Jaak Aabi määrusega määratigi Pärsikivi nimeks taas Tedreküla. 

Tedreküla asub Peipsiääre vallas Kallaste linnast põhja poole Peipsi järve kaldal. 1815. aastal asutati seal kool. Liivimaa kubermangu Jurjevi (Tartu) kaardil oli külas 18 majapidamist. 1925. aastal kuulus küla Tartumaa Kodavere kihelkonna Kokora valla koosseisu.

Tedreküla kaotati 1977. aastal maa-asulate arvestuse korrastamise reformi käigus (tõsi, vastava nimega bussipeatus jäi Omedu–Kallaste–Tartu maantee äärde alles – toim.). Enne 1977. aasta reformi oli Tedreküla Alatskivi külanõukogus, pärast seda jäi alles Jõgeva rajoonis Pala külanõukogus Kodavere küla ja Alatskivi külanõukogus Pärsikivi küla.

2017. aasta novembris esitasid Pärsikivi ja Kodavere külade Tedreküla piirkonna endised ja praegused külaelanikud Peipsiääre vallavalitsusele ja vallavolikogule pöördumise ajaloolise Tedreküla nime taastamiseks ning 2018. aasta veebruaris andiski vallavolikogu nõusoleku Kodavere küla lahkmejoonte muutmiseks ajaloolise Tedreküla küla ennistamiseks. Riigi veskid jahvatavad aga aeglaselt ning ametlikult saavad endised pärsikivilased end tedrekülalastena määratleda selle aasta oktoobri keskpaigast.

Tagasi üles