Maili Kallaste: mida Juku ei katseta, seda Juhan ei tee

Maili Kallaste

FOTO: Erakogu

Tartlastele pakutakse ettevõtlusnõu juba maast madalast. Näiteks on siinsetel noortel juba põhikoolis ja gümnaasiumis võimalik proovida kätt ettevõtluses mini- ja õpilasfirmade programmi kaudu.

Oleme seda meelt, et kui koolis on noortel hea tugivõrgustik äriga katsetamiseks (õpetajad, juhendajad, kaas­õpilased, noorsootöötajad jne), siis tulevikus on neil rohkem pealehakkamist ettevõtjaks hakkamisel.

Tuleb tunnustada algajate ettevõtjate üha paremat ettevalmistust. Meie viimaste aastate kliendikohtumiste põhjal saab väita, et konsultatsiooni sisu pole enam valdavalt vaid rahastamisvõimalused. Alustavad ettevõtjad on hakanud oma ideid põhjalikumalt läbi mõtlema. Konsultatsioonile tullaksegi juba konkreetsete küsimustega (ehk siis hea eeltööga) ning sooviga oma ärimudelit arendada ja näha sellega kaasnevaid võimalusi.

Konsultantidena pannakse meid tihti potentsiaalsete klientide rolli, et tuvastada oma äriidee kitsaskohad ja võimalused.

Need hakkajad inimesed on hakanud üha rohkem väärtustama aega. Seetõttu on nõustamised muutunud sisulisemaks ja lõpevad konkreetse tegevuskava ja ülesannetega, mis klient endale ise võtab.

Kuigi Tartus on palju tudengeid, on siin suur kitsaskoht sobiva tööjõu leidmine. Tööjõud on küll noor ja aktiivne, kuid tihti püsimatu ja sageli mitte väga usaldusväärne.

Tartumaa pole logistiliselt just kõige soodsam piirkond näiteks rahvusvahelise haardega äritegevuseks. Transpordiühendustega kaasnevate lisakulude ja sihtturgude kaugusega kaasnevaid probleeme aitavad ületada erinevad e-lahendused.

Veebikaubanduse ülemaailmne tõus ning kohaliku sobiva tööjõu puudus on nii alustavaid kui ka tegutsevaid ettevõtjaid pannud veelgi enam mõtlema müügile internetis. Samas ei olda enam lihtsustaval arusaamal, et juba üksnes veebipoe olemasolu tagab kliendid ja hea müügi.

Kuigi Tartus on palju tudengeid, on siin suur kitsaskoht sobiva tööjõu leidmine. Tööjõud on küll noor ja aktiivne, kuid tihti püsimatu ja sageli mitte väga usaldusväärne.

Tänavuse ettevõtlusnädala üks fookusi oligi e-äri võimaluste sügavam tundmaõppimine. Rääkisime näiteks sellest, kuidas luua edukat e-poodi või kuidas e-lahendustega (näiteks ettevõtluskonto) muuta oma äri efektiivsemaks. Või kuidas turundada oma tooteid ja teenuseid Instagramis ning kuidas muuta oma koduleht Google’is hõlpsasti leitavaks.

Tartus kui heade mõtete linnas tasub ära kasutada kõik tänapäeva tehnoloogia pakutavad nutikad võimalused. Sestap oli mitmeid praktilise kallakuga seminare ja töötubasid, et jagada neid nippe laiemale huviliste ringile.

Tartu ärinõuandlas käib igal aastal nõustamisel üle 700 ettevõtja või ettevõtlusest huvitatu. Õpilasi kaasame aasta jooksul oma programmidesse enam kui tuhat. 

Kuigi palgatöötajate sissetulekud ja sotsiaalsed garantiid on pidevalt tõusnud, pole see vähendanud huvi ettevõtja riskantsema tee valiku vastu. Sestap on põhjust arutleda ettevõtja ning palgatöölise rollide plussidest ja miinustest.

Igapäevatöös suhtlen sageli inimestega, kes pole sisemiselt väga kindlad, kas tasub loobuda kindlast palgatööst ning sukelduda võimalusterohkesse, aga ka stressirohkemasse eraettevõtja ellu. Parim võimalus aidata neil noortel kõhklejatel selgust saada, kas võtta risk ja astuda samm ettevõtjaks hakkamisel või mitte, on analüüsida detailselt äriideega seotud võimalusi ja ohte.

Need, kes on mõlgutanud mõtteid oma äri alustamisest, võiksidki esimese sammuna küsida küsimusi ja esitada oma seisukohti. Nii tekib kaalutletud otsus ühe või teise suuna kasuks.

Tagasi üles