Facebook

FOTO: VALENTIN FLAURAUD/REUTERS

Eesti meediaettevõtete liit teeb ettepaneku kehtestada digimaks, mille eesmärk on tagada turuosaliste võrdne kohtlemine. Praegu maksavad Eesti kohalikud meediaettevõtted suurte internetihiidudega võrreldes 4,5 korda rohkem makse. 

«Selline situatsioon on ebaõiglane mitte üksnes siinsete meediaettevõtete, vaid ka Eesti riigi jaoks, kes kaotab igal aastal miljoneid eurosid maksuraha. Nii meediaettevõtete kui Eesti riigi jaoks oleks vajalik võrdse kohtlemise kehtestamine esimesel võimalusel ehk 2021. aastaks, mitte kolme aasta jooksul või veelgi kaugemas tulevikus,» seisab organisatsiooni tänases avalikus pöördumises.

Avalikkuses on varem kõlanud väiteid, nagu töötaks OECD (rahvusvaheline majanduskoostöö ja arengu organisatsioon) välja ülemaailmset digimaksustamise regulatsiooni, mis võiks jõustuda kolme aasta pärast. Ei ole aga garantiid, et rahvusvaheliste majandussuhete pingestunud olukorras selles küsimuses nimetatud ajaks konsensusele jõutakse. Samuti pole tagatist, et OECD ettepanekute nurjumise korral jõuaks Euroopa Liit kiiresti oma digimaksustamise regulatsiooni jõustamiseni, nagu ta on seda lubanud.

Sellises olukorras on seitse Euroopa Liidu riiki kehtestanud või kehtestamas siseriiklikku eraldiseisvat digimaksu, mis tugineb Euroopa Komisjoni loodud lahendustel. Maks on juba jõustatud Prantsusmaal, kus president Emmanuel Macron on võtnud võitluse internetihiidudega südameasjaks ning soovib kaitsta oma maa turgu ja tootjaid.

Digimaks on praegu menetluses Suurbritannias, Austrias, Itaalias ja Tšehhis. Eelnõu on koostamisel ka Sloveenias.

Eesti meediaetevõtete hinnangul pole niisuguses olukorras mõtet venitada ja oodata digimaksu kehtestamisega ka Eestis.

«Me ei ole ainsad Euroopa Liidus ning me ei teeks seda enda väljatöötatud mudeli järgi, vaid saaksime tugineda Euroopa Liidus juba olemasolevale raamistikule, mida pole vastu võetud Iirimaa ja Skandinaavia riikide vastuseisu tõttu (tuletame meelde, et mitmed digihiiud on Euroopa Liidus registreerinud oma tegevuse Iirimaal, Skandinaavia riigid aga seisvad näiteks Spotify huvide eest). Enne meid on seda juba teinud või tegemas mitmed Euroopa Liidu juhtivad riigid, mistõttu meediaettevõtete liit on esitanud vastava digimaksustamise ettepaneku meie rahandusministeeriumile ning teeb ettepaneku see kehtestada maksumääraga vahemikus 3–5 protsenti enne 2021. aasta riigieelarve vastuvõtmist,» seisab pöördumises.